Bli compliant med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Vi på Agero har stor erfarenhet av att ta vid nödvändiga åtgärder för att justera system som behöver uppfylla nya lagkrav. När det vart klart att dataskyddsförordningen skulle träda i kraft den 25 maj 2018 var det därför naturligt för oss att utbilda våra anställda och upprätta ett samarbete med advokatfirman EdmarLaw för att kunna ge våra kunder det stöd som behövs för att se till att de är compliant med Dataskyddsförordningen när den träder i kraft.

HUR COMPLIANT ÄR VI? - GÖR TESTET HÄR

 

Vårt erbjudande

Vi har i huvudsak två uppdrag som vi utför åt företag och organisationer. Vi utför kartläggningar för att säkerställa vad just ert företag behöver åtgärda för att uppfylla den nya lagen. Vi förvaltar och utvecklar även system åt er och gör justeringar för att uppfylla nya lagen och ser till att framtida utveckling sker i englighet med Privacy By Design för att systemen fortsatt ska uppfylla lagen. 

Kartläggning av organisation och system

Vi utför kartläggning av företag och organisationer tillsammans med advokatfirman EdmarLaw. Där ser vi över alla system ni har, hur de hanterar personuppgifter och hur era arbetsprocesser ser ut, hur era leverantörsavtal ser ut för att sen ta fram en leverabel i form av vad som behöver ändras för att uppfylla den nya lagen. 

Vi kan tillsammans med advokatfirman även hjälpa till att upprätta processer kring incidenthantering, privacy by design, rutiner för gallring av personuppgifter, privacy impact assessment och utbilda er organisation i ämnet.

Förvaltning och utveckling av system

För oss är det viktigt att ha fokus på långsiktighet och partnerskap i vår relation med våra kunder. Som en följd av detta är det viktigt för oss att hålla oss updatera med vad som händer i världen och utbilda oss kring olika lagkrav som uppstår som våra kunder påverkas av. Tanken när vi tar ett åtagande är att ni ska kunna fokusera till 100% på er verksamhet och att er IT-lösning ska stödja denna. 

För dataskyddsförordningen genomför vi tillsammans med advokatfirman EdmarLaw de förändringar som krävs i era system för att hantera och lagra persondata enligt den nya lagen. Vi har även processer på plats för att se till att all framtida utveckling följer lagen. 

 

Vi skulle gärna vilja ta ett möte med er för att höra om hur ni arbetar med detta och hur långt ni har kommit i processen inför dataskyddsförordningen. 

Hör gärna av er till oss, antingen genom att fylla i formuläret uppe till höger, eller genom att kontakta Johannes Thorén på johannes.thoren@agero.se eller på telefonnummer 070 444 07 60. 

 

 forvaltning-anvandare.png

Jag vill bli kontaktad