Affärsstöd

Ett konkurrenskraftigt affärsstöd stödjer er kärnverksamhet. Genom att kunna införa snabba förändringar kan ni snabbt agera på nya affärsmöjligheter. Ett kundunikt affärsstöd som är anpassat efter er verksamhet skapar en konkurrenskraft på ett sätt som en standardprodukt inte kan leva upp till.

Behov och önskade effekter

Känner du igen dig i några av följande påståenden så är ett affärsstöd rätt väg att gå.

 • Har en unik affär och svårt att hitta standardprodukter för att behålla konkurrenskraften.
 • Behov av att göra snabba anpassningar i systemet för att stödja nya affärsmöjligheter på marknaden.
 • Är trött på att kompromissa och anpassa verksamheten till en produkt.
 • Behov av att hålla nere kostnaden genom att betala för de funktioner som faktiskt används.
 • Affären ska driva IT och inte tvärt om. 
 • Behov av att integrera med andra system som standardprodukter inte har en lösning för.
 • Behov av att själv kunna bestämma var och hur system ska driftas.

 

affar.png

Kundexempel

Företaget importerar, förädlar och säljer kemiska produkter och drivmedel och stod inför en expansion. 

Mycket av arbetet i logistikprocessen som inköp, transporthantering, lagerhållning, produktionsplanering och orderhantering hanterades manuellt. Eftersom hanteringen av affärsprocessen var en stor konkurrensfaktor samt spårbarhet av råvara ett viktigt krav föll valet på att utveckla ett kundunikt affärsstöd.

Systemutveckling utfördes agilt med löpande leveranser varje månad för att ge kunden möjlighet att revidera tidigare önskemål samt lägga till nya funktioner under projektets gång. Ett år efter utvecklingsstart driftsattes version 1.0 av systemet som då innehöll de viktigaste funktionerna. Efter hand har systemet under tre år vidareutvecklats för att idag hantera hela logistikprocessen. Utöver det har en beslutsstödslösning utvecklats där verksamheten kan följa upp affären.

 

Resultat 

 • Företaget kan hantera tio gånger så stor volym råvara med samma personalstyrka.
 • Företaget kan spåra råvara genom hela logistikprocessen från lastning till leverans.
 • Alla användare har tillgång till samma information vilket kraftigt har effektiviktiviserat planeringsarbetet. 
 • Företaget har tillgång till ett kundunikt affärsstöd som kontinuerligt kan förändras med verksamheten.

Jag är intresserad av affärsstöd
Hur Agero jobbar

Andra behov?

Mappade inte ovanstående systemstöd helt mot era behov?
Läs mer nedanför om andra typer av kundunika affärs- och verksamhetsstöd som kanske passar bättre. Eller ta kontakt med oss så berättar vi mer!

Digitala verktyg
Beslutsstöd