Anmälan till kostnadsfritt seminarium 24:e och 27e oktober

Så förbereder du ditt företag för dataskyddsförordningen

 

Dan_Seminarium.png

Vad är följden av ett IT-projekt som levererar fel system? Vad händer när utvecklarna inte förstår kraven?

Det här seminariet kommer att handla om hur man kan öka kravförståelsen, och därmed öka chansen till att rätt system byggs. Detta görs genom att specificera krav med konkreta exempel, och denna specificering görs av både verksamhet och IT tillsammans. Förutom att rätt system byggs, kommer ett antal positiva bieffekter, som tydligare fokus, högre kodkvalitet och förbättrad dokumentation.

 

 


När IT tillsammans med verksamheten specificerar kraven med konkreta exempel så uppnår man t.ex. ökad kravförståelse - detta gör att missförstånd undviks och att rätt lösning byggs.


Med 15 års erfarenhet som konsult, utvecklare och arkitekt berättar Dan om sina erfarenheter av att använda konkreta exempel för att specificera krav, både i förvaltning av existerande system och i nyutveckling.

Välkommen på seminarie!