Beslutsstöd

Ett beslutsstöd anpassat efter era behov av analys och uppföljning ger er möjlighet att gå från att fatta beslut baserade på magkänsla till att fatta datadrivna beslut. Det ger medarbetarna tillgång till rätt information vid rätt tillfälle och i rätt format och en gemensam förståelse av verksamheten.
 

Behov och önskade effekter

Känner du igen dig i några av följande punkter så kan ett förbättrat beslutsstöd vara något för er.

 • Behov av uppföljning och analys av verksamheten.
 • Behov av tillgång till information för att kunna fatta strategiska, faktabaserade beslut.
 • Vill öka er konkurrenskraft och lönsamhet.
 • Behov av lättillgänglig verksamhetskritisk information.
 • Behov av att kunna göra ad hoc-analyser.
 • Behov av visualisering av statistik, nyckeltal, KPI:er och verksamhetsinfo.
 • Behov av gemensamma definitioner.
beslutsstöd_2.png

Kundexempel

Tillsammans med kunden identifierades stor potential i att vidareutveckla det befintliga beslutstödet för att följa upp ytterligare områden såsom projekt, kunder och marknader ur t.ex. ett  lönsamhetsperspektiv.
 
Vi utvecklade ett förvaltningsbart beslutsstödsystem som enkelt kan vidareutvecklas för att följa kundensverksamheten. Där data förs samman från ett flertal källsystem i ett gemensamt datalager som ligger till grund för rapportering och kuber.
 
 
Resultat

 • Bättre underlag för företagets konsulter, ledning och VD för att följa upp och leda verksamheten.
 • Ett förvaltningsbart beslutsstödsystem som enkelt kan vidareutvecklas.
 • Ett beslutstöd som utvecklas kontinuerligt för att följa verksamheten.
 • Kuber för behovsanpassad ad-hoc analys och uppföljning.
Jag är intresserad av beslutsstöd
Hur Agero jobbar

Andra behov?

Mappade inte ovanstående systemstöd helt mot era behov?
Läs mer nedanför om andra typer av affärs- och verksamhetsstöd som kanske passar bättre? Eller ta kontakt med oss så berättar vi mer!


Affärsstöd
Digitala verktyg