#Företagskultur

Intervju med Josef: Varför valde han Agero?

IMG_2307

Josef Sunesson började på Agero i April som Systemutvecklare, något vi är otroligt glada och stolta över. Men varför föll valet på Agero? Och hur var den första tiden här?

 

Vad gjorde att valet föll på Agero som arbetsgivare?

Som så många andra som byter jobb var jag ute efter lite nya utmaningar. Men jag sökte också möjligheten att över tid få chansen att kunna testa olika saker/uppgifter/uppdrag där kompetensutveckling är en central del av vad företaget står och jobbar för. Självklart ville jag även fortsätta ha kompetenta och trevliga kollegor.


När jag bekantade mig med Agero innan min jobbansökan och under själva anställningsprocessen fick jag intrycket att just kompentensutveckling var något väldigt viktigt. Jag fick på första intervjun mer information om hur varje kollega sätter upp långsiktiga mål som sedan stäms av ungefär var 6:e – 8:e vecka med sin teamledare. På dessa avstämningar sätter vi upp delmål för att kunna nå det långsiktiga målet, men som är mer realistiska att nå ofta innan nästa eller nästnästa avstämning.


Att veta hur kollegorna är, det är ju oftast omöjligt att veta redan under anställningsprocessen. Men känslan var positiv och nu när jag jobbat ett halvår är jag oerhört nöjd med att jag valde att börja på Agero. Mina kollegor är verkligen kompententa, kunskapstörstiga och trevliga och kompetensutveckling och kunskapsspridning är något vi satsar på och jobbar för att bli bättre på. Bland annat är det ofta någon som presenterar något på onsdagsmorgnar när vi har frukost på kontoret för alla som har möjlighet att vara där. Att vi dessutom inte är flera hundra anställda (i skrivande stund runt 40) bidrar också till en trevlig, familjär känsla.


Så jag är oerhört nöjd över att jag valde började jobba på Agero och förhoppningsvis är du snart en av mina kollegor.

 

Hur var första tiden på Agero?

Första veckan innehöll en del introduktionsmöten för att bekanta mig med olika delar av vår verksamhet. Bland annat fick jag en snabbgenomgång av vilka uppdrag alla kollegor har samt presentationer av de huvudsakliga kompetensområden som Agero bistår med.


Mina två första uppdrag blev att jobba på två av de helhetsåtaganden som Agero har. Detta innebar att jag fick chansen att jobba tillsammans med och lära känna de kollegor som jobbar inne på Ageros kontor. Dessutom hade vi en konferensresa till Köpenhamn bara tre veckor efter jag började. Det blev ännu en möjlighet att bli bekant med och lära känna ännu fler av kollegorna på en resa med en bra blandning av jobb och roliga aktiviteter/fritid.
På konferensen ägnade vi en stund åt att göra lite trendspaningar inom våra områden. En av de saker som nämndes var .NET Core. Det är ett område jag försökt hålla koll på, vilket jag bland annat hade nämnt i en av intervjuerna. Så direkt efter konferensen blev jag tillfrågad om att hålla en liten presentation om .NET Core på den följande onsdagsfrukosten.


Jag fick också möjligheten att närvara på utvecklarkonferensen DevSum bara en och en halv månad efter att jag började på Agero. Så jag skulle sammanfatta min första tid på Agero som spännande, där jag direkt fick fullt förtroende att både bidra med mina kunskaper och chansen att kompetensutveckla mig, och att det gick fort att bli en del av det härliga gäng som mina kollegor på Agero utgör.

Publicerad: 2018-11-15