Digitala verktyg

Digitala verktyg tillgängliggör och stödjer uppgiftsspecifika och avgränsade arbetsmoment. 
 

Kundbehov och önskade effekter

Känner du igen dig i några av följande punkter så är ett digitalt verktyg rätt väg att gå.

 • Har behov av ett digtalt stöd till en specifik uppgift.
 • Vill ha ökad tillgänglighet t.ex. genom mobil åtkomst.
 • Vill minska fel pga mänskliga faktorn.
 • Vill ha ett effektivare arbetssätt t.ex. möjliggöra direktinmatning av information i systemet.
 • Vill öka effektiviteten i ett specifikt arbetsmoment.

 

verktyg.png

Exempel

Kunden ville digitalisera sina samlade checklistor som rör elrevisionsbesiktningar. Detta för att uppnå ett effektivare stöd för besiktningsingenjörerna ute på fältet. Det fanns också behov av att kunna ha tillgång till dokumentationen i digital form istället för att ta med sig pärmar med papper.

Behov som fanns:
 • Uppnå effektivare arbetsflöde på fältet genom att digitalisera checklistan
 • Lätt navigerbar dokumentation som nås i en mobil applikation.
 • Behov av att all distribuerad dokumentation hålls uppdaterad.
 • Stöd för offlineläge då arbete på platser utan täckning är ständigt förekommande.
 
Resultat
 • Enklare att hitta och “bära” med sig dokumentation som hjälpmedel i sitt dagliga arbete.  
 • Användarna har alltid tillgång till den senaste versionen av dokument eftersom de hämtas per automatik från källsystemet.
 • Användarna har tillgång till dokumentation även i miljöer med låg eller ingen uppkoppling.

 

Jag är intresserad av digitala verktyg
Hur Agero jobbar

Andra behov?

Mappade inte ovanstående systemstöd helt mot era behov? Läs mer nedanför om andra typer av systemstöd som kanske passar bättre? Eller ta kontakt med oss så berättar vi mer!

Affärsstöd
Beslutsstöd