Hur vi gör

 • För att skapa era önskade effekter tar vi hänsyn till följande perspektiv:
  • Er affär
  • Användningen
  • Teknikens möjligheter.

 • Vi arbetar i agila team.
 • Vår samlade kompetens gör att vi kan skapa önskade effekter för er affär. 
 • Vi använder beprövad teknik och utvecklar förvaltningsbara lösningar - tekniken är möjliggöraren!
 • Vi bygger en förvaltningsbar lösning på standardtekniker. Det betyder att ni kan välja att förvalta den själva, låta oss göra det, eller annat valfritt IT konsultbolag på stan.
 • Vi utvecklar kundunika lösningar som anpassas efter er verksamhet/affär.
 • Vi tänker långsiktigt men realiserar effekter kontinuerligt - vilket innebär flexibilitet, kontroll och förutsägbara kostnader!
 • Vi arbetar användarcentrerat - det är användarna som möljiggör att önskade effekter nås.

 

Ett Agero-utvecklat system är en investering:

Vi bygger ett system från grunden unikt för ert företags processer. Men vi bygger bara det som ni faktiskt behöver. Att bygga ett eget system måste ses som en investering i konkurrenskraft, medarbetare och att få mer tid att lägga på sin kärnverksamhet.

Ett eget system är alltid långsiktigt.

3Cirklar.png
Intressant, kontakta mig

Helhetsansvar eller IT-specialist

Vår fokus är att leverera kundnytta. Detta kan vi göra genom att antingen ta ett helhetsansvar och med vår samlade kompetens bygga ett systemstöd som passar era unika behov. Vi kan också gå in med specialistkompetens där en eller flera av våra konsulter sitter i ert team.

 
Vi har lång erfarenhet av förvaltning och ser varje kundrelation som ett partnerskap.  
 
 

 

agero-circle.png