Kundcase

Om-oss

Vi arbetar företrädesvis med olika typer av tjänsteföretag t.ex. banker, försäkringsbolag och rekryteringsföretag.

Behov

När vi arbetar med våra kunder är det för att de har behov av att förändra och förbättra sin verksamhet. Det handlar ofta om att effektivisera genom att t.ex. digitalisera manuella arbetsprocesser. Det kan också handla om att vår kund skall börja sälja en ny typ av tjänst eller produkt som kräver nya funktioner.

Lösning

Vi tycker att ett uppdrag skall börja med att definiera vilka effekter uppdraget skall generera. På så sätt kan vi säkerställa att vi gör rätt saker. Utifrån det kartlägger vi arbetsprocessen och specificerar krav. Vi arbetar i team där experter inom användbarhet arbetar med att skissa hur systemet skall se ut och fungera och experter inom teknik programmerar systemet. Vi arbetar iterativt där vi börjar med de viktigaste funktionerna med ambitionen att systemet skall kunna tas i drift så snabbt som möjligt. Vår erfarenhet säger att det är bättre att utveckla ett litet system i en första version för att sedan vidareutveckla det över tid.

Resultat

Resultaten från våra uppdrag är alltid olika men ofta finns en eller flera av nedanstående resultat med i någon form.

  • Företaget har digitaliserat en tidigare manuell arbetsprocess. Det kan innebära att företagets medarbetare kan lägga sin tid på arbetsuppgifter som genererar ett högre värde för företaget än tidigare.
  • Företaget har blivit mer konkurrenskraftigt för de kan sälja en ny tjänst eller produkt. Detta möjliggörs genom att nya funktioner har utvecklats som stödjer den nya affären.
  • Företaget kan ta bättre beslut baserat på verklig fakta och nyckeltal som fås från rapporter och beslutsstödsystem.
  • Företaget får nöjdare kunder och/eller medarbetare som tycker att företagets system är bra att arbeta med. Detta möjliggörs genom att arbeta med användbarhet i uppdragen.