Förbättring av system genom användbarhetsstudie

_85X4142Vår kund var skolenheten på en kommun. Enheten ansvarar för kommunikation mellan föräldrar, skola och kommun vad gäller val av skola, placering och skolpeng

Behov

Kunden hade fått feedback om att systemet inte stöttar användares behov och arbetsprocesser. Det krävdes mycket utbildningsinsatser för en av användargrupperna och det kom in många supportärenden gällande systemet. Det fanns också önskemål att minska det manuella arbetet.  

Lösning

För att tydliggöra och hitta problemen med dagens system såg vi att en användbarhetsstudie för systemet var ett effektfullt tillvägagångssätt. Detta gjordes genom att identifiera och träffa användare i dess användningsmiljö.

Våra användbarhetsexperter identifierade först användargrupper med hjälp av befintlig information och telefonintervjuer. Utifrån detta genomfördes en målgruppsanalys som resulterade i identifiering av tre typiska användare för två av de mest prioriterade målgrupperna samt en beskrivning av dessa användares typiska behov, förutsättningar, kunskaper, attityder, m.m.

Med fokus på de nuvarande arbetsprocesserna och systemet utfördes användbarhetstester och intervjuer med personer i de mest prioriterade målgrupperna samt en mätning av deras upplevelse av systemet. Dessa användbarhetstester, intervjuer och mätningar analyserades och kategoriserades.

Resultat

  • Beslutsunderlag med identifierade och prioriterade förbättringsområden för effektivare arbete i systemet
  • Identifierade problemområden som i användandet leder till att felaktig data inkommer
  • Förbättring av utformningen och informationen i systemet
  • Ändring av användares arbetssätt
  • Funktionella förbättringar i systemet 

"Idag vet vi vilka områden som vi behöver förbättra i vårt system och våra arbetsprocesser för att minska det manuella arbetet."

Intressant, låt oss prata mer

Team från Agero

Uppdraget har utförts av två användbarhetskonsulter.

Metod

Målgruppsanalys, personas, användbarhetstester, intervju och observation, användbarhetsmätning (SUS) och analys.