Beslutstöd för internationellt tjänsteföretag

_85X4174Ett internationellt tjänsteföretag som arbetar projektbaserat med sina kunder. Företaget har verksamhet i mer än 25 länder på fem kontinenter.

Behov

Tillsammans med kunden identifierades stor potential i att vidareutveckla det befintliga beslutsstödet för att kunna följa upp ytterligare områden såsom  projekt, kunder och marknader ur t.ex. lönsamhetsperspektiv.

Lösning

Det fanns flera nyckeltal som fortfarande krävde manuell hantering och viktig information var otillgänglig. Kunde man föra samman data från flera källsystem i det centrala datalagret och automatisera informationssammanställningen ytterligare kunde man få fram flera rapporter och analysunderlag som inte tidigare funnits tillgängliga. Dessutom visade existerande beslutsunderlag att det fanns förbättringspotential i kvaliteten på det som matades in i källsystemen och därmed fanns även möjlighet att öka tillförlitligheten på underlaget. 

Resultat

 

  • Genom att kunna följa upp de underliggande faktorerna t.ex. lönsamhet har företaget kunnat fortsätta sin internationella expansion.
  • Idag utvecklas beslutsstödet kontinuerligt med verksamheten och är en viktig konkurrensfaktor.
  • Rapporter från datavaruhuset används av företagets ledning och VD för att följa upp och leda verksamheten.

Genom att kunna följa upp de underliggande faktorerna t.ex. lönsamhet har företaget kunnat fortsätta sin internationella expansion.

Det har vi gjort genom att designa ett effektivt datalager med stöd för snabba anpassningar

 

Intressant, låt oss prata mer

Teknisk lösning

Systemet är utvecklat på Microsofts BI-plattform med SQL-Server samt SharePoint, Reporting Services och Analysis Services för analys och presentation. Data hämtas från flera olika källor med hjälp av  SQL-Server Integration Services.

Team från Agero

Agero har haft helhetsansvar för att vidareutveckla lösningen. Idag ansvarar Agero för vidareutveckling och förvaltning av lösningen genom sitt kundteam.

Metod
I
terativt, Lean