Förvaltning av verksamhetssystem

forvaltning-anvandare.png

Kunden är ett internationellt tjänsteföretag. Företaget har som strategi att fokusera på kärnverksamheten varför den egna IT-avdelningen är liten.

 

Behov

Företaget har ett antal verksamhetskritiska applikationer som används dagligen i verksamheten. Det fanns behov av att hitta en leverantör som kunde ansvara för support, förvaltning och vidareutveckling av systemen som till mesta del var egenutvecklade för kunden. Viktiga krav var att kritiska ärenden skulle kunna lösas med kort inställelsetid, att leverantören skulle ta ansvar för att kompetens om systemen och kundens verksamhet byggdes upp och förvaltades samt att detta ansvar kunde tas under systemets hela livscykel.

Lösning

Agero har tagit ansvar för support, förvaltning och vidareutveckling av systemen enligt vårt förvaltningsupplägg. Det innebär att uppdraget hanteras i vårt kundteam. För varje system finns en systemansvarig som leder arbetet för kunden. I kundteamet skapas redundans om systemet så att flera personer har kompetens om systemet för att kunna hantera ärenden under årets alla arbetsdagar. Agero ansvarar även för utvecklings- och testmiljöer och installerar nya systemversioner hos kundens valda driftleverantör. För uppdraget överenskoms en månatlig serviceavgift som innehåller en timbank med timmar som används för att lösa olika ärenden i systemet. Det kan vara både support, förvaltning och vidareutvecklingsärenden.

Resultat
  • Kunden får tillgång till ett arbetssätt som gör att systemen hela tiden kan förändras med verksamheten
  • Kunden får sina förvaltningsärenden lösta och kan fokusera på den egna verksamheten genom att enbart agera beställare
  • Kunden får tillgång till den senaste kompetensen inom området och behöver inte driva egen avdelning för IT-utveckling
  • Kunden får en tydlig kostnadskontroll över vad förvaltningen kostar

 

Intressant, låt oss prata mer

Teknisk lösning

Systemet är utvecklat på Microsofts plattform .NET med SQL Server där Reporting Services används för att generera rapporter. 

Team från Agero

I kundteamet finns kompetens inom verksamhetsutveckling, kravanalys, UX-design, systemutveckling, systemarkitektur och förvaltningsledning.

Metod

Enligt Ageros förvaltningsmetod