Välkommen på frukostseminariet om Specification by example (BDD). Vi kommer att prata om konsten att bygga och vidareutveckla rätt system genom att undvika missförstånd. 

Seminariet kommer att ge dig:

  • En introduktion till Specification by example (BDD)
  • Metoder för hur du inför BDD i ett redan existerande system
  • Insikt i frågan gällande när det är lönsamt att införa BDD i ett existerande system och när det inte är det

Vad händer när utvecklarna inte förstår kraven?

Att bygga och vidareutveckla rätt systemstöd som löser verksamhetens behov är svårt. Det finns många saker som kan gå snett. En av dessa saker är missförstånd om kraven, något som ofta uppstår mellan beställare och leverantör. 

Seminarium om BDD


Undvik missförstånd och gap i förväntningar med hjälp av BDD

BDD hjälper till att säkerställa att rätt funktionalitet levereras. Dessutom får du ett antal positiva bieffekter, som tydligare fokus, högre kodkvalitet och förbättrad dokumentation.

Efter seminariet hoppas vi att du har insikter som hjälper dig att öka kravförståelsen och därmed också chansen till rätt leverans i dina projekt. 

Välkommen till oss!