Rädda nästa IT-projekt! Ladda ner detta kostnadsfria white paper som hjälper dig att skapa följande i ditt egenutvecklade IT-system.

  • Ökad kravförståelse, vilket leder till att rätt lösning byggs
  • Tydlig klardefinition, vilket leder till att onödig kod undviks
  • Förbättrad kodkvalitet, vilket leder till att utvecklingen kan hålla ett bra tempo, med få buggar 

Vi går igenom hur BDD och konkreta kravexempel hjälper till att driva utvecklingen av ett IT-system. Varför det är bra, när och hur i utvecklingsprocessen detta kommer in, och när det är läge att föra in det i en organisation.

Lycka till med nästa projekt!

sammatanke.png

Ladda ner kostnadsfritt white paper