Effektivare besiktningsprocess

Kunden är en ideell förening med ansvar för en besiktningsprocess. Sammanlagt utförs ca 12500 kontroller per år i enlighet med processen.

Behov

Det fanns begränsningar med de existerande systemen som gjorde att manuell hantering av ärenden och slutkunder var nödvändig och en stor del av in- och utflödet skedde via telefon, brev och e-post. Administrationen var tungrodd och flera användargrupper hade dålig insyn.

Lösning

Tillsammans med Agero togs en ny interaktiv verksamhetsprocess fram. För att stödja den nya processen och ge insyn och åtkomst till ytterligare användargrupper beslöts att ersätta alla befintliga system inom besiktningsprocessen med ett helt nytt system, som även integrerades med övrig verksamhet inom företaget. Det togs även fram en strategi för överföring av existerande information och pågående ärenden.

Efter lansering har Agero förvaltat systemet och byggt ut det i takt med nya affärskrav och förändrade processer.

Resultat

  • Iterativ utveckling, så att användarna kontinuerligt får tillgång till nya funktioner
  • Kan hantera ett större antal besiktningar med mindre personalstyrka
  • Högre kvalitet
  • Antalet slutanvändare ökande från ca 200 till ca 10 000 under de första 2 månaderna

 

Intressant, låt oss prata mer

Teknisk lösning

Systemet är en webblösning utvecklat på Microsofts .NET plattform med ASP.NET och Team Foundation server. Kafka Process Engine är flödesmotor och SQL Server används för lagring. Integration med kundregister och mailsystem.

Team från Agero

Projektledare, kravansvarig, interaktionsdesigner, systemarkitekt, utvecklare och webbdesigner

Metod
I
terativt, enligt Scrum