Agero
konfidentiell_kund
KUNDCASE / förvaltning

Effektivare besiktningsprocess för ideell förening

Ett uppdrag för en förening blev ett långsiktigt förvaltningsuppdrag där vi arbetar nära verksamheten i takt med att affärskrav och processer förändras.

Behov av en mer effektiv besiktningsprocess

Kunden är en ideell förening som har ansvar för en besiktningsprocess. Sammanlagt utförs ca 12500 kontroller per år i enlighet med processen. Det fanns begränsningar med de existerande systemen. De krävde manuell hantering av ärenden och slutkunder och en stor del av in- och utflödet skedde via telefon, brev och e-post. Administrationen var tungrodd och flera användargrupper hade dålig insyn.


Besiktningsprocess på laptop

Hur vi arbetade

Tillsammans med Agero togs en ny interaktiv verksamhetsprocess fram. För att stödja den nya processen och ge insyn och åtkomst till ytterligare användargrupper beslöts att ersätta alla befintliga system inom besiktningsprocessen med ett helt nytt system. Det integrerades med övrig verksamhet inom företaget. Det togs även fram en strategi för överföring av existerande information och pågående ärenden.

 
"Det nya systemet stödjer besiktningsprocessen när den förändras"
Konfidentiell kund

Resultat och leverans

Systemet är en webblösning utvecklat på Microsofts .NET plattform med ASP.NET och Team Foundation server. Kafka Process Engine är flödesmotor och SQL Server används för lagring. Integration med kundregister och mailsystem.

Efter lansering har Agero förvaltat systemet och byggt ut det i takt med nya affärskrav och förändrade processer.


Effekter
Det nya systemet hanterar ett större antal besiktningar med mindre personalstyrka
Användarna fick kontinuerligt tillgång till nya funktioner genom iterativ utveckling
Antalet slutanvändare ökande från ca 200 till ca 10 000 under de första 2 månaderna