"Människor skall kunna göra det som de är bäst på" - vårt syfte

 

Drivkraften för oss är att hjälpa människor att kunna göra det som de är bäst på. Det gör vi för våra kunder och det driver vårt företag framåt. 

Vi uppfyller vårt syfte genom att utveckla digitala verksamhetssystem. Det som datorer kan göra bättre än människor utvecklar vi IT-system för. Det gör att människor kan fokusera på det som skapar mest nytta. På så sätt frigör vi människors potential.

 


Om Agero

Vi har kontor i centrala Stockholm och är idag ca 40 medarbetare. Vi värdesätter en stark företagskultur som innebär stort engagemang för våra kunder, ständig utveckling men att vi också har väldigt kul tillsammans. Vår primära marknad är Stockholm men vi har kunder i övriga Sverige också. Vi är privatägt och våra ägare är grundare och personal i företaget.

 bakgrund-kundcase 


Historia

Agero startades den 6 december 1990 av våra fyra grundare - Lars Garpe, Mats Larsson, Matti Hjelm och Johan Porsby. De arbetade gemensamt med IT-frågor på ett av våra större läkemedelsföretag i Sverige. I samband med en flytt av företaget från Stockholm startade de ett konsultbolag med inriktning på systemutveckling. Agero hade fötts!

Ända sedan starten har fokus varit att ta hand om kunder och medarbetare på bästa tänkbara sätt; kunder genom att leverera tjänster med hög kvalitet och medarbetare genom att erbjuda en stimulerande miljö både på det professionella och personliga planet samt möjlighet att vara med och påverka företagets utveckling.

Under de år Agero funnits har företaget utvecklats för att idag leverera helhetsåtaganden för verksamhetskritiska IT-lösningar.