Om Agero

Vi är ett techbolag som har en nära och personlig relation med våra kunder. Genom att vara ett värderingsstyrt företag är vi en arbetsgivare för alla skeden i livet. Alla får möjlighet att påverka sin vardag och sitt eget arbete för att få balans i livet.

Sedan starten 1990, har det varit en självklarhet att arbeta för jämställdhet med bland annat techbranschens Womentorprogram. På Agero har kvinnor och män samma möjligheter.

Alex och Anna vid whiteboarden

Kort om Agero

25 medarbetare
grundat 1990
kunder i hela sverige
medarbetarägt
tjänstepension
friskvård
föräldralön
kompetensutveckling
 
"Ibland fastnar hela branschen i att diskutera och argumentera varför vi skall bli jämställda. Personligen tycker jag att vi är förbi det och istället kan lägga all kraft på hur vi kommer dit. För det måste vi göra."
Patrik Frisk
VD, Agero

CSR - Våra tre hjärtefrågor

Så här är vi ...

HubSpot Video
HubSpot Video

Våra värderingar

Personlig
Personlig

Vi på Agero är ett företag som ser individen. Vi är personliga i alla relationer, både gentemot våra kunder och som kollegor. Vi gillar olikheter i personlighet och förstår att det är en framgångsfaktor att alla inte är lika. Genom att ge ett personligt bemötande ger vi också våra kunder en god service.

Passion
Lärande

Vi har en stark passion att utveckla oss själva både på det professionella och personliga planet. Vi tar ansvar för att kompetensutveckla oss i vår yrkesroll och att utveckla oss som individer. Det gör vi kontinuerligt genom våra uppdrag och genom att använda och sprida den samlade kompetensen inom Agero.

Partnerskap
Relationer

Vi tar alla ansvar för att skapa mervärde för såväl våra kunder som oss själva och vi har en långsiktig syn på våra affärsrelationer. Det gör vi genom att arbeta för ett samarbete som karakteriseras av förtroende och gemensamt ansvar.