Om Agero

Vi är ett IT-utvecklingsbolag som har en nära relation med våra kunder. Kunderna finns inom olika branscher, där det gemensamma är att de vill bli datadrivna och ser ökad digitalisering och införande av AI som ett sätt att öka sin konkurrenskraft.

Vi är också ett värderingsstyrt företag, med ambition att vara den bästa arbetsplatsen i Sverige. Vi ser dig som individ, eftersträvar balans i livet och stödjer din professionella och personliga utveckling. 

Sedan starten 1990 har det varit en självklarhet att arbeta för jämställdhet genom bland annat techbranschens Womentorprogram. På Agero har kvinnor och män givetvis samma möjligheter.

Alex och Anna vid whiteboarden

Kort om Agero

25 medarbetare
grundat 1990
kunder i hela sverige
medarbetarägt
tjänstepension
friskvård
föräldralön
kompetensutveckling
 
"Ibland fastnar hela branschen i att diskutera och argumentera varför vi skall bli jämställda. Personligen tycker jag att vi är förbi det och istället kan lägga all kraft på hur vi kommer dit. För det måste vi göra."
Patrik Frisk
VD, Agero

CSR - Våra tre hjärtefrågor

Så här är vi ...

Våra värderingar

Personlig
Personlig

Vi på Agero är ett företag som ser individen. Vi är personliga i alla relationer, både mot våra kunder och kollegor. Vi gillar olikheter i personlighet och förstår att det är en framgångsfaktor att alla inte är lika. Genom att ge ett personligt bemötande ger vi också våra kunder en god service.

Lärande
Lärande

Vi har en stark passion för att utvecklas och tar ansvar för att kompetensutveckla oss i vår yrkesroll och att utveckla oss som individer. Det gör vi kontinuerligt genom våra uppdrag och genom att använda och sprida den samlade kompetensen inom Agero.

Relationer
Relationer

Vi har en långsiktig syn på våra affärsrelationer och tar ansvar för att skapa mervärde för både våra kunder och oss själva. Det gör vi genom ett samarbete som karakteriseras av förtroende, respekt och gemensamt ansvar.