Om Agero

Agero är ett techbolag som har en nära och personlig relation med våra kunder. Genom att vara ett värderingsstyrt företag är vi en arbetsgivare för alla skeden i livet. Alla får möjlighet att påverka sin vardag och sitt eget arbete för att få balans i livet.

Sedan starten 1990, har det varit en självklarhet att arbeta för jämställdhet med bland annat IT & Telekomföretagens Womentorprogram. På Agero har kvinnor och män samma möjligheter.

Emily och Jessica arbetar

Kort om Agero

32 medarbetare
grundat 1990
kunder i hela sverige
medarbetarägt
tjänstepension
friskvård
föräldralön
kompetensutveckling
 
"Ibland fastnar hela branschen i att diskutera och argumentera varför vi skall bli jämställda. Personligen tycker jag att vi är förbi det och istället kan lägga all kraft på hur vi kommer dit. För det måste vi göra."
Patrik Frisk
VD, Agero

Vår historia

Agero startades den 6 december 1990 av Lars Garpe, Mats Larsson, Matti Hjelm och Johan Porsby som alla än idag är delaktiga i företaget. 

De ville skapa ett företag som de själva ville arbeta på, där engagerade kollegor har möjligheten att vara med och påverka företagets utveckling.

Agero hade fötts!

Våra värderingar

Personliga
Personlig

Vi på Agero är ett företag som ser individen. Vi är personliga i alla relationer, både gentemot våra kunder och som kollegor. Vi gillar olikheter i personlighet och förstår att det är en framgångsfaktor att alla inte är lika. Genom att ge ett personligt bemötande ger vi också våra kunder en god service.

Passion
Passion

Vi har en stark passion att utveckla oss själva både på det professionella och personliga planet. Vi tar ansvar för att kompetensutveckla oss i vår yrkesroll och att utveckla oss som individer. Det gör vi kontinuerligt genom våra uppdrag och genom att använda och sprida den samlade kompetensen inom Agero.

Partnerskap
Partnerskap

Vi tar alla ansvar för att skapa mervärde för våra kunder och oss själva och vi har en långsiktig syn på våra relationer. Det gör vi genom att arbeta för ett samarbete som karakteriseras av förtroende och gemensamt ansvar.