Vad vi gör

Vi frigör våra kunders affärspotential genom att skräddarsy digitala lösningar. Vi tycker att alla verksamheter är unika och att störst nytta därför skapas genom ett unikt IT-stöd.

Med olika spetskompetenser och över 30-års erfarenhet kan vi erbjuda både kompletta team och enstaka konsulter för en, fler eller alla delar nedan:
  • Behovsanalys och lösningsförslag
  • Skräddaranpassning av nytt IT-stöd
  • Förvaltning och vidareutveckling av befintligt IT-stöd
  • Framtagning av effektivt beslutsstöd
  • Helhetsåtagande där vi blir din IT-utvecklingsavdelning på distans.
Vad vi gör, arbetar tillsammans på kontoret

Några av våra kundcase

Kundcase förbättrad användarupplevelse
Vi förbättrar användarupplevelsen i en global utbildningstjänst
Efter kartläggning inleddes arbetet med att ta fram skisser på koncept och design för att åtgärda de brister som uppmärksammats
Kategori: Ux design
Korsfunktionellt team från Agero
Korsfunktionellt team hjälpte myndighet att uppnå ett nytt lagkrav
Med en ny digital lösning kan Strålsäkerhetsmyndigheten hantera en större mängd anmälningsprocesser
Kategori: helhetsåtagande
Kundcase Effektivare besiktningsprocess
Effektivare besiktningsprocess för ideell förening
Tungrodd administrationen och flera användargrupper hade dålig insyn. En ny interaktiv verksamhetsprocess togs fram.
Kategori: fÖrvaltning
Utveckla befintligt beslutsstöd
Stor potential identifierades i att utveckla det befintliga beslutsstödet
Genom att kunna följa upp underliggande faktorer t.ex. lönsamhet har företaget kunnat fortsätta sin internationella expansion
Kategori: fÖrvaltning
kundcase_rapportering fonder_1024_682
Utveckling av system för rapportering av fonder till Finansinspektionen
För att följa ett lagkrav från Finansinspektionen byggde Agero ett system som rapporterar data kring innehav av fonder
Kategori: Utveckling
Kundcase BZZT!
Världens mest miljövänliga taxibolag blir ännu bättre på uppföljning

Med en komplett annonseringstjänst som innehåller tydlig och överskådlig uppföljning för annonsörer kan Bzzt mäta alla kampanjer

Kategori: Business intelligence
 
"Samarbetet har fungerat väldigt bra med alla konsulter från Agero som varit involverade i utveckling och förvaltning av vår BI-lösning under 10 år."
Director Central IT
Konfidentiell kund

Urval av kunder & partners

Bzzt!
Sekab
Nacka kommun
Promote
Stiftelsen Ingmar Bergman
Reddibo
Svenska Filminstitutet
10 Mila
Gilbarco
Strålsäkerhetsmyndigheten
Imagine Care
Mercuri Urval
Jenny och Dan pratar