Vad vi gör

Vi hjälper våra kunder att realisera sina digitala initiativ. Det gör vi genom att utreda samt utveckla och förvalta IT-lösningar.

För att göra det sätter vi samman olika kompetenser och erfarenheter till högpresterande team. Vi arbetar också efter vår erfarenhetsbaserade arbetsmetod.

Det gör att våra kunder känner trygghet i att de kommer uppnå önskade effekter med sitt digitala initiativ.

Ett möte på Agero

Några av våra kundcase

Kundcase förbättrad användarupplevelse
Vi förbättrar användarupplevelsen i en global utbildningstjänst
Efter kartläggning inleddes arbetet med att ta fram skisser på koncept och design för att åtgärda de brister som uppmärksammats
Kategori: Ux design
Teamet på Agero
Korsfunktionellt team hjälpte myndighet att uppnå ett nytt lagkrav
Med en ny digital lösning kan Strålsäkerhetsmyndigheten hantera en större mängd anmälningsprocesser
Kategori: helhetsåtagande
Kundcase Effektivare besiktningsprocess
Effektivare besiktningsprocess för ideell förening
Tungrodd administrationen och flera användargrupper hade dålig insyn. En ny interaktiv verksamhetsprocess togs fram.
Kategori: fÖrvaltning
Kundcase förvaltning av datalager
Stor potential identifierades i att utveckla det befintliga beslutsstödet
Genom att kunna följa upp underliggande faktorer t.ex. lönsamhet har företaget kunnat fortsätta sin internationella expansion
Kategori: fÖrvaltning
Kundcase för Finansinspektionen
Utveckling av system för rapportering av fonder till Finansinspektionen
För att följa ett lagkrav från Finansinspektionen byggde Agero ett system som rapporterar data kring innehav av fonder
Kategori: Utveckling
Kundcase BZZT!
Världens mest miljövänliga taxibolag blir ännu bättre på uppföljning

Med en komplett annonseringstjänst som innehåller tydlig och överskådlig uppföljning för annonsörer kan Bzzt mäta alla kampanjer

Kategori: Business intelligence
 
"Samarbetet har fungerat väldigt bra med alla konsulter från Agero som varit involverade i utveckling och förvaltning av vår BI-lösning under dessa 10 år."
Director Central IT
Konfidentiell kund

Urval av kunder & partners

Bzzt!
Sekab
Nacka kommun
Promote
Stiftelsen Ingmar Bergman
Reddibo
Svenska Filminstitutet
10 Mila
Gilbarco
Strålsäkerhetsmyndigheten
Imagine Care
Mercuri Urval
Dan och Jenny pratar