Vi skapar konkurrenskraft genom

Applikationsutveckling
Vi digitaliserar processer, implementerar AI och bygger IT-stöd som passar ert sätt att jobba. Med vårt Agila arbetssätt och löpande produktionssättningar ser ni snabbt effekten av våra lösningar.

Data & Analys
Vi samlar och tillgängliggör ert data så ni blir datadrivna och kan analysera er verksamhet bättre, t.ex. med hjälp av AI. Vi automatiserar framtagningen av beslutsunderlag/nyckeltal och presenterar dem i dashboards, som kan anpassas individuellt eller avdelningsvis.

Förvaltning / förädling
Många hinner inte med att både utveckla sitt IT-stöd och vidareutbilda sina utvecklare. Med vår förvaltningstjänst övertar vi ansvaret för att era IT-lösningar fortsätter fungera och att de vidareutvecklas i takt med era behov.
Ni kan givetvis välja mellan fast- eller löpande pris.

Georgania, Jenny och Alex sitter tillsammans framför en dator

Några av våra kundcase

Mårten och Håkan står tillsammans
De nya IT-lösningarna ledde till både nöjdare kunder och effektivare skadehantering

Ett helt nytt skadesystem utvecklades för personförsäkringar, webben fick ny funktionalitet och nya datawarehouselösningar infördes

Kategori: Utveckling
Kundcase förbättrad användarupplevelse
Förbättrad användarupplevelse i en global utbildningstjänst

Efter kartläggning inleddes arbetet med att ta fram skisser på koncept och design för att åtgärda de brister som uppmärksammats

Kategori: Ux design
Kundcase korsfunktionella team
Korsfunktionellt team levererar system för digital anmälan av strålutrustning
Agero har hjälpt Strålsäkerhetsmyndigheten att utveckla en digital lösning för att hantera ett ökat antal anmälningar av strålverksamheter i Sverige. 
Kategori: helhetsåtagande
Kundcase Effektivare besiktningsprocess
Effektivisera besiktningsprocess för ideell förening
Tungrodd administrationen och flera användargrupper hade dålig insyn. En ny interaktiv verksamhetsprocess togs fram.
Kategori: fÖrvaltning
Kundcase utveckla befintligt beslutsstöd
Automatisering av beslutsstöd för internationell koncern
Genom att kunna följa upp underliggande faktorer t.ex. lönsamhet har företaget kunnat fortsätta sin internationella expansion
Kategori: fÖrvaltning
kundcase
Logistiksystem för internationell kemiproducent
Agero blev en långsiktig partner efter att ha utvecklat ett system där kunden kan spåra råvaran genom hela logistikprocessen.
Kategori: fÖrvaltning
Kundcase för rapportering av fonder
Utveckling av system för rapportering av fonder till Finansinspektionen
För att följa ett lagkrav från Finansinspektionen byggde Agero ett system som rapporterar data kring innehav av fonder
Kategori: Utveckling
Kundcase BZZT!
IT-stöd för automatisk uppföljning av annonskampanjer

Med en komplett annonseringstjänst som innehåller tydlig och överskådlig uppföljning för annonsörer kan Bzzt mäta alla kampanjer

Kategori: Business intelligence
 
"Samarbetet har fungerat väldigt bra med alla konsulter från Agero som varit involverade i utveckling och förvaltning av vår BI-lösning under 10 år."
Director Central IT
Konfidentiell kund

Urval av kunder & partners

Bzzt!
Sekab
Dwoq
Promote
Stiftelsen Ingmar Bergman
Reddibo
Svenska Filminstitutet
10 Mila
Strålsäkerhetsmyndigheten
Srf
Mercuri Urval
Jenny och Dan pratar