Vad vi gör

Vi frigör våra kunders affärspotential genom att skräddarsy digitala lösningar. Vi tycker att alla verksamheter är unika på sitt sätt och att störst nytta därför skapas genom ett unikt IT-stöd.

Med olika spetskompetenser och över 30-års erfarenhet kan vi erbjuda både kompletta team och enstaka konsulter för en, fler eller alla delar nedan:
  • Behovsanalys och lösningsförslag
  • Skräddaranpassning av nytt IT-stöd
  • Förvaltning och vidareutveckling av befintligt IT-stöd
  • Framtagning av effektivt beslutsstöd.
Vad vi gör, arbetar tillsammans på kontoret

Några av våra kundcase

Kundcase förbättrad användarupplevelse
Vi förbättrar användarupplevelsen i en global utbildningstjänst
Efter kartläggning inleddes arbetet med att ta fram skisser på koncept och design för att åtgärda de brister som uppmärksammats
Kategori: Ux design
Korsfunktionellt team från Agero
Korsfunktionellt team hjälpte myndighet att uppnå ett nytt lagkrav
Med en ny digital lösning kan Strålsäkerhetsmyndigheten hantera en större mängd anmälningsprocesser
Kategori: helhetsåtagande
Kundcase Effektivare besiktningsprocess
Effektivare besiktningsprocess för ideell förening
Tungrodd administrationen och flera användargrupper hade dålig insyn. En ny interaktiv verksamhetsprocess togs fram.
Kategori: fÖrvaltning
Utveckla befintligt beslutsstöd
Stor potential identifierades i att utveckla det befintliga beslutsstödet
Genom att kunna följa upp underliggande faktorer t.ex. lönsamhet har företaget kunnat fortsätta sin internationella expansion
Kategori: fÖrvaltning
kundcase_rapportering fonder_1024_682
Utveckling av system för rapportering av fonder till Finansinspektionen
För att följa ett lagkrav från Finansinspektionen byggde Agero ett system som rapporterar data kring innehav av fonder
Kategori: Utveckling
Kundcase BZZT!
Världens mest miljövänliga taxibolag blir ännu bättre på uppföljning

Med en komplett annonseringstjänst som innehåller tydlig och överskådlig uppföljning för annonsörer kan Bzzt mäta alla kampanjer

Kategori: Business intelligence
 
"Samarbetet har fungerat väldigt bra med alla konsulter från Agero som varit involverade i utveckling och förvaltning av vår BI-lösning under 10 år."
Director Central IT
Konfidentiell kund

Urval av kunder & partners

Bzzt!
Sekab
Nacka kommun
Promote
Stiftelsen Ingmar Bergman
Reddibo
Svenska Filminstitutet
10 Mila
Gilbarco
Strålsäkerhetsmyndigheten
Imagine Care
Mercuri Urval
Jenny och Dan pratar