Agero
konfidentiell_kund
KUNDCASE / förvaltning

Logistiksystem för internationell kemiproducent

Agero blev en långsiktig partner efter att ha utvecklat ett system där kunden kan spåra råvaran genom hela logistikprocessen samt hantera betydligt större volymer med samma personalstyrka

Behov av effektivisering

När kunden, som är ett internationellt företag som importerar, förädlar och säljer kemiska produkter och drivmedel, stod inför en kraftig expansion behövde administrationen effektiviseras.

Mycket av arbetet i logistikprocessen som inköp, transporthantering, lagerhållning, produktionsplanering och orderhantering hanterades mer eller mindre manuellt. Genom att få på plats ett gemensamt system skulle företaget kunna hantera betydligt större volymer med samma personalstyrka. Utöver det fanns krav på spårbarhet av råvaran genom hela logistikprocessen.

Whiteboard

 

Hur vi arbetade

Förarbete gjordes under 4 månader för att förstå företagets verksamhet och behov. Genom att undersöka och kartlägga kundens befintliga arbetsprocess fick kunden ett bra underlag till ett framtida system. Eftersom hanteringen av affärsprocessen var en stor konkurrensfaktor samt spårbarhet av råvara ett viktigt krav föll valet på att utveckla en kundspecifik IT-lösning.

Systemutveckling utfördes agilt med löpande leveranser varje månad för att ge kunden möjlighet att revidera tidigare önskemål samt lägga till nya funktioner under projektets gång. Ett år efter utvecklingsstart driftsattes version 1.0 av systemet som då innehöll de viktigaste funktionerna. Efter hand har systemet under tre år vidareutvecklats för att idag hantera hela logistikprocessen. Utöver det har en beslutsstödsmodul utvecklats där verksamheten kan följa upp verksamheten.
 
"Företaget har nu tillgång till ett system som kontinuerligt kan förändras med verksamheten"
Konfidentiell kund

Resultat och leverans

Systemet är utvecklat på Microsofts plattform .NET med SQL Server där Reporting Services används för att generera rapporter. Systemet är integrerat med fabriks- och ekonomisystem (Navision) genom webbtjänster. Citrix används för distribution av systemet.

Agero har bemannat hela projektet. I projektgruppen har ingått verksamhetsutvecklare, kravansvarig, systemutvecklare, systemarkitekt, Scrum Master och testledare.

Effekter
Företaget kan hantera tio gånger så stor volym råvara med samma personalstyrka
Företaget kan spåra råvara genom hela logistikprocessen från lastning till leverans
Alla användare har tillgång till samma basinformation vilket borgar för att det blir rätt
Företaget har tillgång till ett system som kontinuerligt kan förändras med verksamheten