Agerobloggen

Inbjudan: Specification by Example (BDD) - Inte bara för nyutvecklingsprojekt

Specification by Example och BDD hjälper projekt att lyckas genom ökad kravförståelse, tydlig klardefinition och förbättrad kodkvalitet.…

Tid för HR att blir mer datadrivet

”Personalen är vår viktigaste resurs” Du har säkert hört meningen förr, eller kanske själv sagt den. Men när det kommer till satsningar på stöd för bättre beslutsfattande så satsas det inte lika mycket på HR som på andra områden. HR behöver bli mer datadrivna, hoppas den här texten kan vara en bra startpunkt. …

Lås upp affärsvärde med prediktiv analys

Nästa generations BI använder Machine Learning och Prediktiv Analys för att bygga intelligenta system som maximerar affärsnyttan av din data.…

Agero höll seminarium: Modernisering av BI-lösningar

Läs mer om seminariet och nya tillfällen här! …

Agero höll seminarium: API-testning med hjälp av verktyget SoapUI

Läs mer om seminariet och nya tillfällen här! …

Agero höll seminarium - HR Analytics

Läs mer om seminariet och nya tillfällen här! …

Agero höll seminarium: Projekt till förvaltning 

Läs mer om seminariet och nya tillfällen här! …

Agero höll seminarium: UX och Målstyrning – verktyg för att styra mot affärsvärde

I början av mars håller vi ett kostnadsfritt seminarium - "UX och målstyrning, verktyg för att styra mot affärsvärde". Kom och lyssna!…

Agero höll seminarium: Prediktiv Analys

Läs mer om seminariet och nya tillfällen här! …