Senaste från Agerobloggen

Spaningar från Vitalis
Agero besökte Vitalis 2019 och 2020, i detta inlägg går vi igenom de spaningar och trender vi snappade upp! …
Tillsammans för Vision E-hälsa 2025
Digitaliseringens framfart ger nya möjligheter för hälso- och sjukvårdens målgrupper. …
Komma igång med Docker container
Är du nyfiken på hur du kommer igång med docker containers? Vi går igenom steg för steg hur du skapar en enkel webbapplikation som körs i docker container…
Att delta i Womentor - utveckling för både individen och företaget
Möt Ageros adept i årets upplaga av Womentor, Amanda och ta del av vad hon uppskattar med programmet.…
Att snabbt ställa om sin verksamhet efter nya marknadsbehov
I en allt mer digital värld har IT blivit en central funktion i bryggan mellan vision och förverkligande. Anpassning har historiskt varit, och är fortfarande, en nyckel i evolutionen. …
SSIS och Azure Data Factory - för- och nackdelar
Både Azure Data Factory och SSIS används för att flytta, transformera och ladda data mellan olika datakällor. Vi går igenom vilket vi skall använda och när…
Agero mest jämställda bolaget inom IT och Telekombranschen
Nyckeltalsinstitutets mätning visar att Agero är det bolag inom IT och Telekombranschen som har mest jämställda anställningsvillkor. Vi är naturligtvis väldigt stolta och kommer fortsätta ha jämställdhet som en strategiskt viktig fråga även för framtiden.…
En av Sveriges Bästa Arbetsplatser - i år igen!
Vi är i år igen på listan över Sveriges Bästa Arbetsplats och i år landade vi på en X plats!…
Konsten att bli klar
Genom att fokusera på en sak i taget kan ett team leverera rätt system snabbt.…