Agerobloggen

Inbjudan till seminarium: Projekt till förvaltning 

Josefina kommer dela med sig av erfarenheter av vad som fungerar bra och mindre bra i olika varianter av agila projekt och mer traditionell ITIL-inspirerad förvaltning. …

Lås upp affärsvärde med prediktiv analys

Nästa generations BI använder Machine Learning och Prediktiv Analys för att bygga intelligenta system som maximerar affärsnyttan av din data.…

Inbjudan: UX och Målstyrning – verktyg för att styra mot affärsvärde 

I början av mars håller vi ett kostnadsfritt seminarium - "UX och målstyrning, verktyg för att styra mot affärsvärde". Kom och lyssna!…

 Prediktiv Analys seminarium

Utforska affärsmöjligheter och maximera nyttan av din data och infrastruktur för analys.…

Kvinna och utvecklare

Det här blogginlägget kommer till för att jag är ärligt förundrad över att inte fler tjejer är utvecklare och IT-arkitekter. …

Att skriva exjobb på Agero - Del 2: arbetets gång

I det här inlägget kommer jag (Mikael) och Wilhelm prata mer om hur det faktiskt är att skriva uppsats på ett företag, i det här fallet Agero, samt vilka för- och nackdelar det kan medföra. …

Examensarbete våren 2018

Exjobb på Agero våren 2018, tema Machine Learning…

Affärsvärde är målet med UX-design

Fokusera med målstyrning utifrån önskat affärsvärde som en integrerad del i designprocessen. På så vis hjälper man designers och beställare att att maximera affärsvärdet med din investering.…

Självklart ska vi rekrytera jämställt! Men hur då?

Hur vi rekryterar jämställt inom IT branschen och hur vi tänker kring inkluderande företagskultur. …