Agerobloggen

Att skriva exjobb på Agero - Del 2: arbetets gång

I det här inlägget kommer jag (Mikael) och Wilhelm prata mer om hur det faktiskt är att skriva uppsats på ett företag, i det här fallet Agero, samt vilka för- och nackdelar det kan medföra. …

Examensarbete våren 2018

Exjobb på Agero våren 2018, tema Machine Learning…

Affärsvärde är målet med UX-design

Fokusera med målstyrning utifrån önskat affärsvärde som en integrerad del i designprocessen. På så vis hjälper man designers och beställare att att maximera affärsvärdet med din investering.…

Inbjudan: UX och Målstyrning – verktyg för att styra mot affärsvärde

I slutet av november håller vi ett kostnadsfritt seminarium - "UX och målstyrning, verktyg för att styra mot affärsvärde". Kom och lyssna!…

Självklart ska vi rekrytera jämställt! Men hur då?

Hur vi rekryterar jämställt inom IT branschen och hur vi tänker kring inkluderande företagskultur. …

Ställ om affärsstrategin till att bli AI-först - Insikter från IP Expo Nordic del 2(2)

Insikter från seminarier om Machine Learning, Analytics och Internet of Things (IoT) på IP Expo Nordic 2017.…

Mot en Digital Single Market - Insikter från IP Expo Nordics del 1(2)

Insikter från Fredrik Reinfeldts keynote på IP Expo Nordics 2017 om Sveriges digitala framtid och en Digital Single Market.…

Att skriva exjobb på Agero - Del 1: vägen dit

Examensarbete och hur det det är att arbeta på Agero. D-dagen. …

Humans of Agero - Pontus

Pontus är front-end utvecklare och konsult på Agero. Det är 'vad' han är. Pontus har skrivit ett inlägg om 'vem' han är, så att vi kan få lära känna honom lite närmare.…