Agerobloggen

Redux från grunden – hur kan vi hantera olika tillstånd i vår applikation

I det här blogginlägget kommer jag att gå igenom de fundamentala grunderna till JavaScript-biblioteket Redux och förklara när och hur det är som mest lämpligt att applicera det på din applikation…

Hypotesdriven UX-Design

Hypotesdriven UX- design är ett förhållningssätt inom användarcentrerad design och appliceras bland annat inom ”Lean UX” och passar ett agilt arbetssätt. Hypotesdriven UX-Design är ett effektivt sätt att arbeta, där vi tidigt söker lärdomar för att komma snabbare framåt för att få avkastning på gjord investering. …

Jämställdhet - inte bara på internationella kvinnodagen!

Den 8:e mars är det internationella kvinnodagen, en dag då många reflekterar kring och uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation i världen. Jämställdhet, vad betyder det? …

Agero utvecklar mobil applikation till orienteringstävling

På Agero tror vi på att människor ska göra det som de är bäst på. Syftet i 10-mila-projektet är att ta fram en webbapp som bättre matchar användarnas behov där man i realtid kan följa löpare under tävlingens gång.…

Agero höll frukostseminarium: Utmaningar i agila projekt och förvaltning

Läs mer om seminariet samt nya tillfällen här..! …

Driv fram din kod med TDD

Alexander är systemutvecklare och konsult på Agero.…

Agero höll frukostseminarium: API-testning med hjälp av verktyget SoapUI

Läs mer om seminariet samt nya tillfällen här...!…

Topp 10!

Vi är topp 10 Sveriges Bästa Arbetsplatser och vi gjorde det tillsammans! Vi tog en 7:e plats och jag känner mig som en vinnare. En vinnare för att jag har så fantastiska medarbetare och för att vi är ett företag som genuint arbetar för att alla ska känna att det här är väldens bästa arbetsplats.…

Weday-frukost med fokus på kundresor

Varje onsdag är det weday på kontoret, vi äter frukost och har det trevligt tillsammans. Denna onsdag körde vi en workshop där alla som var på plats fick lära sig om kundresor och även testa på att göra en egen.…