Agerobloggen

Vad är förvaltningsbar kod?

Vad är förvaltningsbar kod? Vår konsult Wilhelm ger oss inblick i något som kanske inte är så självklart som man tror.…

Redux från grunden – hur kan vi hantera olika tillstånd i vår applikation

I det här blogginlägget kommer jag att gå igenom de fundamentala grunderna till JavaScript-biblioteket Redux och förklara när och hur det är som mest lämpligt att applicera det på din applikation…

Agero utvecklar mobil applikation till orienteringstävling

På Agero tror vi på att människor ska göra det som de är bäst på. Syftet i 10-mila-projektet är att ta fram en webbapp som bättre matchar användarnas behov där man i realtid kan följa löpare under tävlingens gång.…

Driv fram din kod med TDD

Alexander är systemutvecklare och konsult på Agero.…

Agero höll frukostseminarium: Event Sourcing from the trenches

Läs mer om seminariet och nya tillfällen här! …

Behöver mitt system ändras för GDPR

Behöver mitt system ändras för GDPR? Hur vet man om man behöver införa förändringar? Wilhelm ger sin input efter att ha studerat GDPR i 6 månader inför 25 maj.…

Agero höll seminarium: : Specification by Example (BDD) - Inte bara för nyutvecklingsprojekt

Läs mer om seminariet och nya tillfällen här! …

Kickstarta din Front-end med React - Del 4: State och Lifecycle

Nu växer Agero och vi vill bli fler till vårt kompetenta gäng. Vi värdesätter dina personliga egenskaper högt och din vilja att utvecklas…

Kickstarta din Front-end med React - Del 3: Komponenter och props

Nu växer Agero och vi vill bli fler till vårt kompetenta gäng. Vi värdesätter dina personliga egenskaper högt och din vilja att utvecklas…