Senaste från Agerobloggen

Effektmål - varför de är så viktiga
En framgångsfaktor för bra IT-stöd är att alla som arbetar med att ta fram det är medvetna om vilken effekt som ska uppnås. Men hur gör man? …
Effektivare IT-förvaltning med pm3 och ITIL
Hur kan IT företag öka effektiviteten och höja kvaliteten och samtidigt minska kostnader för IT-förvaltning?…
Strukturerad leveransprocess säkerställer bra kvalitet
Med snart 30 års IT-projekt har vi en strukturerad leveransprocess. Vi arbetar agilt i tät dialog med kund. …
Agero höll frukostseminarium: Utmaningar i agila projekt och förvaltning
Läs mer om seminariet samt nya tillfällen här..! …
Agero höll seminarium: Projekt till förvaltning 
Läs mer om seminariet och nya tillfällen här! …
Agero höll seminarium: UX och Målstyrning – verktyg för att styra mot affärsvärde
I början av mars håller vi ett kostnadsfritt seminarium - "UX och målstyrning, verktyg för att styra mot affärsvärde". Kom och lyssna!…
Motivation
Det är ingen nyhet att hög motivationsnivå i projektgruppen är en otroligt viktig faktor för ett projekts framgång. …
Digitala vs fysiska Scrumtavlor
Arbetar ni enligt Scrum eller Kanban och funderar på att byta ut den fysiska tavlan till förmån av en digital variant? Läs detta inlägg innan. …
3 viktiga tips för projektledare i ett tvärfunktionellt utvecklingsteam
När vi arbetar i tvärfunktionella utvecklingsteam är det väldigt viktigt att skapa ett gott samarbete mellan utvecklare och användbarhetsspecialister, för kunna få till en bra leverans från teamet.…