#Projektledning

3 viktiga tips för projektledare i ett tvärfunktionellt utvecklingsteam

 

Att arbeta i tvärfunktionella utvecklingsteam ställer höga krav på såväl projektledaren som teammedlemmarna. Fördelarna med att ta in användbarhetsexperter i utvecklingsprojekt är onekligen stora men det för mig sig även vissa utmaningar som du, som projektledare, bör förbereda dig för. 

_85X4174

 


När vi åtar oss att utveckla ett system åt kunden strävar vi alltid efter skapa en lösning som underlättar användarnas vardag och därför har vi dedikerade användbarhetsspecialister som arbetar sida vid sida med utvecklarna. Detta skapar förutsättningarna för att ge kunden den största möjliga nyttan.

Att leda tvärfunktionella utvecklingsteam ställer högre krav på projektledaren eftersom han eller hon oftare befinner sig i medlarrollen dessa yrkesgrupper emellan. Dessa två yrkesgrupper, utvecklare och användbarhetsspecialister, har som regel motsatta infallsvinklar i mjukvaruutvecklingen: medan utvecklare strävar efter att bygga robusta system med lättförvaltad kod, fokuserar användbarhetsexperter på användarens upplevelse och arbetar för att flytta all komplexitet från användargränssnittet till koden. De pratar olika språk och ser olika på det som ska utvecklas.  

Om rätt förutsättningar i teamets mindset och arbetsplanering saknas, finns det risk att dessa två nyckelroller stjälper varandra istället för att lyfta leveransens kvalité. Samtidigt som ett utvecklingsteam, som inkluderar användbarhetsspecialister, har verktyg för att angripa kundens problem på en bredare front, så ökar även risken för motsättningar och missförstånd i teamet, såväl som risken för förseningar i utvecklingsarbetet.  

Allt som kan hända i projekt går inte att förutse, men här kommer några tips om vad du, som projektledare, bör tänka på innan arbete i tvärfunktionellt utvecklingsteam drar igång:

  •         En tydlig gemensam målbild är viktig för samhörighet i teamet. Lägg lite extra tid för att tillsammans arbeta fram en gemensam målbild som sätter beställares/användarnas nöjdhet i fokus. Se till att den täcker in aspekterna som är viktiga för båda användbarhetsexperter och utvecklarna.
  •         Att ta in användbarhetsexperter i projekt innebär att man skapar ett högre beroende projektmedlemmarna emellan. Se till att användbarhetsarbete ligger flera steg före utvecklarnas arbete och på det sättet skapa rätt förutsättningar för att teamet ska kunna uppnå ett ”flow” i sitt arbete.
  •         Arbete i tvärfunktionella team sätter kommunikation inom projektteamet på sin spets. Det är viktigt att skapa förståelse för och insikt i varandras arbete. Uppmuntra rak, ärlig och konstruktiv kommunikation teammedlemmarna emellan. Man kommer en bra bit på vägen genom att prata med varandra! 

Sammanfattning: Att skapa ett gott samarbete mellan utvecklare och användbarhetsspecialister är nödvändigt för kunna få till en bra leverans från teamet. Arbete i tvärfunktionella utvecklingsteam innebär ofta vissa utmaningar för såväl projektledaren som medlemmarna. Som projektledare, bör du därför lägga lite extra kraft på kommunikation, samhörighet i teamet samt rätt arbetsupplägg för att ge ditt team förutsättningar att lyckas med projektet.  

Publicerad: 2015-08-15