Projektledning, Helhetsåtagande

Skrivet 2018-02-22

Välkommen på ett kostnadsfritt seminarium

Hej,

I slutet av mars erbjuder Agero ett kostnadsfritt seminarium - Att övergå från agilt projekt till förvaltning. Jag tror att det skulle kunna vara intressant för dig och vill därför bjuda in dig. Anmäl dig genom att klicka på någon av knapparna. 

Utmaningar i agila projekt och förvaltning

Har du också upplevt utmaningarna med att få ett fungerande agilt IT-utvecklingsprojekt att successivt övergå till en fungerande systemförvaltning? Förutsättningarna för att driva ett utvecklingsprojekt av ett IT-system och att sedan driva förvaltning av systemet kan vara vitt skilda och kan därför kräva olika sorters team och olika typer av ledning.

Är det bra att utveckla, förvalta och supporta system i agila projekt? Kan ett agilt team erbjuda bra support? Eller ska man göra det i en förvaltningsorganisation uppbyggd enligt ITIL? 

Josefina kommer dela med sig av erfarenheter av vad som fungerar bra och mindre bra i olika varianter av agila projekt och mer traditionell ITIL-inspirerad förvaltning, och kommer gå in på specifika frågor som:

- Hur underlättar man för att bra dokumentation tas fram i agila projekt? 
- Hur tar man över från ett agilt projekt?
- Hur kombinerar man styrkorna från en bra förvaltning och ett bra agilt team till något som blir ännu bättre?

Metoder och best practices för både utveckling och livscykelhantering förändras över tid och växlar mellan olika företag. Seminariet handlar inte om teori och etablerade regelverk, utan Josefina kommer att fokusera på att ge tips utifrån praktisk erfarenhet. Att säkerställa att man har rätt förutsättningar och kompetens till förvaltning samtidigt som utvecklingsprojektets nyckelpersoner fortsätter till nya projekt är en av flera aspekter.

 

Anmäl dig till seminariet

 

 Utveckling - Förvaltning.png

 

        


Föredragshållare: Josefina Trende
Med över 20 års erfarenhet som konsult, scrum master, projektledare och kundansvarig berättar Josefina om sina erfarenheter av både lyckade och mindre lyckade övergångar från utvecklingsprojekt till förvaltning. Hon har drivit många projekt där digitala processer har utvecklats och sedan förvaltats i nära dialog med kund och användare, både med agila och mer klassiska metoder. Att ta fram och leverera IT-stöd som förenklar vardagen för användare är det Josefina brinner för och har lyckats med för flertalet kunder.

 Tillfällen:

Välkommen in på något av nedanstående tillfällen, vi bjuder såklart på frukost!

Torsdag 22a mars kl 8.30-09:45

Tisdag 27e mars kl 8.30-09:45

(Frukost serveras fr.om klockan 08:00, seminarium börjar klockan 08:30)

Agenda: 
- Smörgås och kaffe

- Seminarium (vi börjar 08:30)
- Frågor och diskussion

Lokal: Vårt kontor på Östra Järnvägsgatan 27, våning 10.

Platserna är begränsade till 12 personer så det brukar fyllas upp fort. Gå till anmälningssidan genom att trycka på knappen nedan.

Målgrupp:  

Alla som arbetar i en blandad heterogen miljö med agila metoder, traditionell förvaltningsorganisation och allt däremellan och som funderar över hur allt egentligen ska gå ihop.

Anmäl dig till seminariet

 

Har du några frågor kontakta gärna Kalle på karl.jonsson@agero.se eller 070-444 07 79