#Projektledning, #Helhetsåtagande, #Förvaltning

Strukturerad leveransprocess säkerställer bra kvalitet

Kunden i centrum

På Agero anser vi att människor ska kunna göra det de är bäst på. Det gäller både våra kunder och det gäller oss själva. När vi jobbar med ett projekt/åtagande åt en kund är det viktigt för oss att sätta kunden i centrum och utgå från deras behov. Det är kunden som är bäst på sin verksamhet och som vet vilka effekter som behöver nås. För att kunna leverera maximal nytta så tidigt som möjligt i projektet vill vi ha kunden som en aktiv part i processen.

leveransprocess

Agilt arbetssätt med fokus på användarens behov

När våra kunder till exempel önskar effektivisera eller ser möjlighet till ökad lönsamhet kan vi hjälpa dem att identifiera behoven och kartlägga önskade effekter. Detta gör vi ofta genom användarstudier och workshops som resulterar i förslag på åtgärder. Läs gärna vårt kundcase från Promote där vi berättar om hur vi hjälpte en av våra kunder att säkerställa en konkurrenskraftig tjänst och där vi började arbetet med en effektkartläggning.

Tillsammans med kunden sätter vi sedan prioriteringar utifrån vad som ger störst effekt eller är viktigast för kunden i det läget. Vi arbetar agilt i sprintar eller iterationer och planerar dessa sprintar så att vi levererar maximal effekt så tidigt som möjligt.

I sprinten går vi in i daglig utveckling utifrån den sprintplanering som har gjorts. Vi har korta dagliga möten där vi går igenom vad som gjorts, vad som ska göras och om vi behöver hantera något som eventuellt påverkar vårt arbete. I den dagliga utvecklingen är det fortsatt önskvärt att kunden är involverad, dels för att snabbt kunna få svar på frågor som dyker upp och även få feedback under arbetets gång och dels för att ge kunden insyn i hur arbetet går framåt.

Varje sprint avslutas med en demo av det som utvecklats under sprinten. Här får berörda parter hos kunden möjlighet att se resultatet och komma med feedback. Vi levererar kontinuerligt de delar som är klara till kunden och skapar på så sätt värde direkt. Vi ser också över vad som behöver förbättras från den feedback som vi fått och tillsammans med kunden bestämmer vi vad som blir nästa steg. Vad vi ska fokusera på i nästa sprint planeras.

När vi avslutar ett projekt är det vanligt att vi även tar hand om förvaltningen av det vi har byggt. Läs gärna mer om det i bloggen förvaltning av IT-lösning.

Oavsett i vilket steg i vår leveransprocess vi befinner oss så vill vi ha kunden nära så att vi säkert kan leverera de effekter som efterfrågas.

Med snart 30 år i branschen och med ett NPS på över 80 vet vi att detta arbetssätt är receptet för framgångsrika leveranser som möjliggör för våra kunder att kunna göra det de är bäst på.

Publicerad: 2019-12-10