#Företagskultur, #Helhetsåtagande, #Förvaltning

Så tar vi ansvar för förvaltning av IT-lösningar

 

Namnlös design

 

På Agero har vi ett kundteam som arbetar med att förvalta IT-lösningar för våra kunder. Lösningarna är olika typer av kundunika IT-lösningar som är specifikt utvecklade för kunden.

Våra kunder har behov av en partner som kan ta ansvar för att IT-lösningarna hela tiden stödjer affären och verksamheten. De kunder som köper vår förvaltningstjänst har ofta inte någon egen IT-utvecklingsavdelning eller vill av olika anledningar inte själv bemanna och leda förvaltningen. De har behov av att IT-lösningen hela tiden fungerar och att önskemål om ändringar och vidareutveckling hanteras och åtgärdas.

På Agero har vi ett kundteam som i dagsläget består av åtta personer som förvaltar olika typer av IT-lösningar för flera olika kunder. Våra förvaltningsåtaganden varierar i storlek beroende på vilken servicegrad kunden önskar och baserat på hur mycket som förväntas hända i systemet. Varje förvaltningsåtagande har en person i kundteamet som ansvarar för arbetet. Ytterligare minst en person är involverad i förvaltningsarbetet för att skapa redundans.

Allt arbete som utförs på beställning av kund är ärenden. Framför allt arbetar vi med att hela tiden vidareutveckla IT-lösningen så att den hela tiden följer med de förändringar som görs i kundens affär och verksamhet. När större förändringar behöver göras så formerar vi ett projekt tillsammans med kunden. Tillit, närhet och samarbete är ledord där önskade effekter i kundens affär och verksamhet är i fokus. Förutom att vidareutveckla IT-lösningen kan ett förvaltningsåtagande även bestå av att ge support, rätta buggar och driftsätta nya versioner av IT-lösningen.

Effekter med förvaltningsåtaganden:

  • IT-lösningen är stabil och kunden kan vara trygg att den fungerar som önskat
  • IT-lösningen utvecklas med och stöder hela tiden kundens affär och verksamhet
  • Kunden kan fokusera på att utveckla sin egen affär och verksamhet och enbart vara beställare i utvecklingen av IT-lösningen
Är du nyfiken på att läsa mer om ett förvaltningsåtagande? Läs vårt kundcase inom Beslutsstöd.
Publicerad: 2019-10-16