Agero
Konfidentiell kund
KUNDCASE / förvaltning

Automatisering av beslutsstöd för fortsatt internationell expansion

Agero hjälpte kunden med uppföljning av verksamheten genom att automatisera beslutsunderlag och nyckeltal. Med tiden blev vi en långsiktig partner och förvaltare av systemet för att hålla det i framkant med organisationens behov.

Så startade det

Kunden är en internationell aktör, världsledande inom sin bransch, med verksamhet och anställda i många länder. De bedriver sitt arbete projektbaserat och behövde, och behöver fortfarande, kunna följa upp och analysera projekt, kunder och marknader ur ett lönsamhetsperspektiv.

När Agero började jobba med kunden för drygt tio år sedan fanns redan ett befintligt datalager på plats, där organisationen skulle kunna följa upp och förbättra verksamheten. Kunden upplevde dock brister i den dåvarande lösningen där det bland annat saknades möjlighet att automatiskt generera rapporter och KPI:er för uppföljning av all den data som de önskade.

Alexander arbetar vid datan

 

Projektets utmaningar

Kunden hade behov av att hitta en partner som kunde hjälpa dem lösa akuta brister i sitt datalager, automatisera framtagande av nyckeltal och rapporter samt över tid förvalta och vidareutveckla deras beslutsstödsystem i takt med att organisationens behov förändrades.

Mycket händer i en verksamhet på tio år, både avseende affärssystem, processer och organisationsstruktur, och även externa faktorer påverkar en organisation. Det var således viktigt för kunden att hitta en partner som kunde bygga ett beslutsstöd som skulle vara förvaltningsbart och lätt att anpassa över tid.

Förvaltning enligt Agero
Som lösning på kundens initiala behov utvecklade Agero integration av nya datakällor, och samtidigt lades grunden för en genomtänkt arkitektur, som är en förutsättning för en lösning som är möjlig att förändra i takt med att verksamheten förändras.

Agero har idag ansvar för förvaltning av applikationen. I det ingår driftsansvar, dvs säkerställa att applikationen är tillgänglig för användarna och laddad med rätt information, hantering av supportärenden och vidareutveckling av applikationen. Större utvecklingsuppgifter drivs i projektform medan mindre vidareutveckling sker löpande efter prioritering med kundens beställare.

Teamet som jobbar med kunden arbetar också proaktivt med att föreslå förbättringar, exempelvis gällande tekniska lösningar, för att säkerställa att kunden har en bra beslutsstödslösning även för framtiden.

 
"Samarbetet har fungerat väldigt bra med alla konsulter från Agero som varit involverade i utveckling och förvaltning av vår BI-lösning under dessa 10 år"
Konfidentiell kund
Director Central IT

Resultat och leverans

Utifrån verksamhetens behov har kundens beslutsstödsystem utvecklats under tiden som Agero ansvarat för förvaltning och vidareutveckling. Nya datakällor har integrerats efter förändringar i affärssystem eller ändrade processer hos kunden. Arbete sker kontinuerligt för att säkerställa att korrekt information finns i datalager och rapporter.

Det som för tio år sedan hanterades manuellt har blivit automatiserat och det är idag möjligt för alla i organisationen att följa upp projekt, kunder och marknader utifrån de behörigheter som var och en har. Nya rapporter och fler analysmöjligheter har tillkommit under åren utifrån uppkomna behov.

Genom att VD och företagsledning enkelt kan följa upp sin verksamhet har kunden kunnat fortsätta sin framgångsrika internationella expansion.


Effekter
 Ett system som är stabilt som kunden kan känna sig trygg med
 Ett system som utvecklas och hålls i framkant med organisationens behov i fokus
 Ett system som tillgodoser kundens behov och ger kunden nödvändigt stöd i sin internationella verksamhet