#Projektledning

Agero höll frukostseminarium: Utmaningar i agila projekt och förvaltning

Har du också upplevt utmaningarna med att få ett fungerande IT-utvecklingsprojekt att övergå till en fungerande och mindre systemförvaltning? 
Vi känner igen utmaningarna från många utav de projekt vi tagit oss ann genom åren och  bestämde oss således för att anordna frukostseminariet: 
"Konsten att övergå från agilt projekt till förvaltning". Ett seminarium där vi delade med oss av olika erfarenheter som vi samlat på oss under årens lopp gällande vad som fungera bra och mindre bra i olika varianter av agila projekt och mer traditionell ITIL-inspirerad förvaltning. 


Olika förutsättningar kräver olika sammansättningar 
Förutsättningarna för att driva ett utvecklingsprojekt av ett IT-system och att sedan driva förvaltning av systemet kan vara vitt skilda och kan därför kräva olika sorters team och olika typer av ledning.

Vidare gick seminariehållaren Josefina Trende in på frågor som: 
- Hur underlättar man för att bra dokumentation tas fram i agila projekt? 
- Hur tar man över från ett eller flera agila projekt?
- Hur kombinerar man styrkorna från förvaltning och agila team till något som blir ännu bättre?

25 personer valde att delta på seminariet som bjöd på stor interaktion mellan både seminariedeltagarna och seminariehållaren, men också seminariedeltagarna sinsemellan.  

                filmen
Hade du inte möjlighet att närvara vid seminarietillfällena? 
Ta´t lugnt! Klicka på intresselänken nedan så kontaktar vi dig om nya presentationstillfällen.
Anmälan till seminariet

Övriga seminarieområden:  

Agero hjälper kunder att digitalisera sin affär och verksamhet. Det gör vi genom att utveckla kundunika affärs- och verksamhetsstöd som stärker konkurrenskraften. 

Vår kompetens återfinns inom följande kompetensområden: 

  • Projektledning
  • Kravanalys
  • Utveckling
  • Systemarkitektur
  • Beslutsstöd
  • UX
  • Grafisk Design
  • Test
  • GDPR

Varje månad håller vi seminarium med fokus på specifika ämnen inom de olika kompetensområdena. 
Har du frågor eller är nyfiken på något utav omårdena ovan , klicka på intresselänken nedan så kontaktar vi dig med information om presentationstillfällen:

Anmäl intresse


Har du några frågor kontakta gärna Kalle på karl.jonsson@agero.se eller
070-444 07 79

Publicerad: 2019-05-05