Projektledning, Användbarhet & Krav, Helhetsåtagande

Skrivet 2019-05-05

Har du också upplevt utmaningarna med att få ett fungerande IT-utvecklingsprojekt att övergå till en fungerande och mindre systemförvaltning? 

Vi känner igen utmaningarna från många utav de projekt vi tagit oss ann genom åren och  bestämde oss således för att anordna frukostseminariet: 
"Konsten att övergå från agilt projekt till förvaltning". Ett seminarium där vi delar med oss av våra erfarenheter gällande vad som vi upplever fungerar bra och mindre bra i olika varianter av agila projekt och mer traditionell ITIL-inspirerad förvaltning. Vill du ta del av våra erfarenheter, metoder och best practises så är du varmt välkommen att göra så genom att klicka på någon av anmälningsknapparna nedan. 

Anmäl dig till seminariet


Utmaningar i agila projekt och förvaltning
Förutsättningarna för att driva ett utvecklingsprojekt av ett IT-system och att sedan driva förvaltning av systemet kan vara vitt skilda och kan därför kräva olika sorters team och olika typer av ledning. 

jjtr_med_tavla_1.png

Josefina kommer dela med sig av erfarenheter av vad som fungerar bra och mindre bra i olika varianter av agila projekt och mer traditionell ITIL-inspirerad förvaltning, och kommer gå in på specifika frågor som:

- Hur underlättar man för att bra dokumentation tas fram i agila projekt? 
- Hur tar man över från ett eller flera agila projekt?
- Hur kombinerar man styrkorna från förvaltning och agila team till något som blir ännu bättre?

Metoder och best practices för både utveckling och livscykelhantering, Josefina kommer att fokusera på att ge tips utifrån praktisk erfarenhet. Att säkerställa att man har rätt förutsättningar och kompetens till förvaltning samtidigt som utvecklingsprojektets nyckelpersoner fortsätter till nya projekt är en av flera aspekter.

 

Anmäl dig till seminariet

Föredragshållare:

Josefina Trende

Tillfälle :
Torsdag 23 maj, kl 08.30 - 09:45 eller

Tisdag 28 maj, kl 08.30 - 09:45 
Välkomna från klockan 08:15. 

Agenda: 
- Smörgås och kaffe (Vi dukar fram frukost från klockan 08:15)

- Seminarium
- Frågor och diskussion

Lokal: Vårt kontor på Östra Järnvägsgatan 27, våning 10.

Platserna är begränsade till 25 personer och brukar fyllas upp fort. Gå till anmälningssidan genom att trycka på knappen nedan.

Målgrupp: Du arbetar troligtvis som beställare/upphandlare av utvecklingsprojekt, som verksamhetsansvarig och/eller produktägare.

Har du några frågor kontakta gärna Kalle på karl.jonsson@agero.se eller
070-444 07 79