#Projektledning, #Helhetsåtagande

Effektivare IT-förvaltning med pm3 och ITIL

IT-förvaltning

Då IT-förvaltning vanligtvis utgör stora kostnader för företag, är det viktigt att pengarna är väl spenderade och utgifterna hålls nere. Trenden är fortsatt att företag koncentrerar sig på sin kärnverksamhet och låter externa IT-företag hjälpa till att ta hand om företagets IT. Hur kan företag styra sin IT-verksamhet trots att de har lagt ut det på en tredje part (outsourcing)? Och hur kan IT-företag öka effektiviteten och höja kvaliteten och samtidigt minska kostnader för IT-förvaltning?

Genom att införa förvaltningsmodeller kan vi öka effektiviteten och höja kvaliteten och samtidigt minska kostnaden för IT-förvaltning. 

Det går att kombinera fördelar i olika förvaltningsmodeller och undvika deras nackdelar för att effektivisera ytterligare och kombinera affärsmässig förvaltningsstyrning pm3 (som används hos verksamheten) och tjänstestyrning ITIL (som används hos IT-tjänstleverantören).

 

 pm3 itil pusselbitar

Pm3: ”Säkrar att rätt saker görs och att de omhändertas i verksamheten”

ITIL: ”Säkrar att IT förstått verksamheten rätt och att IT-leveransen är effektiv”

 

Vad är pm3?

Maintenance Management Model (pm3)

Pm3 är en modell som beskriver hur systemförvaltning ska organiseras för att kunna bedrivas på ett affärsmässigt sätt.

Pm3 har förvaltningsobjektet som utgångspunkt och tydliggör förvaltningsverksamheten och dem gemensamma affärer som denna utgör för verksamhetsparter och IT-parter.

Vad är ITIL?

IT Infrastructure Library

Innehåller detaljerade processer, funktioner och rutiner för att bedriva det dagliga arbetet för att levererar kostnadseffektiva och kvalitativa IT-tjänster.

ITIL har IT-tjänsten som utgångspunkt och beskriver vilka roller, funktioner, processer, rutiner, dokumentation och rapporter som behövs.

ITIL beskriver hur vi kan arbeta med tjänsteleveranser i fem livscykelfaser; Strategy, Design, Transition, Operation och Continual Service Improvement

Läs mer om ITIL

 

Pm3 och ITIL i samspel

Pm3 kan inte direkt användas för IT-tjänstleverantörer eftersom modellen baseras på systemförvaltning och inte tjänsteleverans. Däremot beskriver pm3 i detalj hur samverkan mellan IT och verksamheten ska fungera. Det optimala är att nyttja pm3 mer som IT-styrning (IT-governence) modell för att säkra relationen mellan verksamhet och IT och använda ITIL som ramverk för roller, funktioner, processer, rutiner och dokumentation för att bedriva det dagliga arbetet inom IT-organisationen.

Rekommendation

  • Helhetsperspektiv krävs (verksamhet och IT) för att undvika parallella styr- och rapportstrukturer.
  • Låt verksamheten bestämma vad som ska göras och IT-leverantören få avgöra hur det ska göras.
  • Tillåt anpassningar av modell och ramverk för att passa er verksamhet. Undvik komplexitet och gör det så enkelt som möjligt.
  • Undvik rollinflation, nyttja ”rollunioner”.
  • Beskriv IT-komponenter som IT-tjänster, utifrån verksamhetens behov.
  • Skapa processer för att effektivisera och förtydliga ansvar inom organisationen och mellan grupper.  
  • Arbeta kontinuerligt med förbättringar med stöd av ITIL.

 Hoppas dessa tankar var till någon hjälp och lycka till i ert IT-förvaltningsarbete

Dan och Alex sitter i vars en fåtölj och pratar

Vill du veta mer om Agero? Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!

www.agero.se/kontakt

Publicerad: 2023-07-10