#Projektledning, #UX design, #Helhetsåtagande

Agero höll seminarium: UX och Målstyrning – verktyg för att styra mot affärsvärde

Den 6 & 8e mars höll vi på Agero ett kostnadsfritt seminarium - "UX och målstyrning, verktyg för att styra mot affärsvärde". Seminariet belyste hur UX-verktyg lägger grund för styrning till lyckade projekt.

Verktyg + Kundcase: Med målstyrning som verktyg för att styra mot rätt effekter

Åhörarna fick ta del av ett kundcase som baserats på ett tidigare Ageroprojekt där målstyrning och UX använts i en förstudiefas. Seminariehållarna gick även igenom hur man med målstyrning och målkarta som verktyg arbetar med fokus och prioritering på värden för att höja kvalitén på leverenser från ett projekt.
Vilka vanligt förekommande analyser utför man inom UX för att etablera och bibehålla fokus på våra viktigaste värden både för användare och beställare? 

target.png

Missade du seminariet? 
Hade du inte möjlighet att delta under något av seminarietilfällena? 
Klicka på intresselänken nedan så kontktar vi dig om nytt presentationstillfälle.

Anmäl intresse

 

Övriga kompetensområden:  
Agero hjälper kunder att digitalisera sin affär och verksamhet. Det gör vi genom att utveckla kundunika affärs- och verksamhetsstöd som stärker konkurrenskraften. 

Vår kompetens återfinns inom följande kompetensområden: 

  • Projektledning
  • Kravanalys
  • Utveckling
  • Systemarkitektur
  • Beslutsstöd
  • UX
  • Grafisk Design
  • Test
  • GDPR

Varje månad håller vi seminarium med fokus på specifika ämnen inom de olika kompetensområdena. 
Har du frågor eller är nyfiken på något utav omårdena ovan , klicka på intresselänken nedan så kontaktar vi dig med information om presentationstillfällen:

Anmäl intresse

Publicerad: 2018-02-06