#Utveckling & Arkitektur, #Test & automatisering, #AI

No Code! Low Code! Citizen Developer!

Detta är del 2 av Agerobloggen kring No Code och Low Code konseptet. Första delen hittar du här.

AI-stödd applikationsutveckling, Power Apps

Ett område där det hänt mycket är AI-stödd applikationsutveckling.

I Power Apps Studio kan du själv bygga avancerade, snygga applikationer både för dator och mobil på en gång! Och detta utan att skriva en rad kod! No Code! I denna del kommer vi arbeta vidare på det Notbiblioteksregister som vi gjorde i del 1. Vi kommer nu bygga vidare med lite kod, Low Code och göra dig till det som populärt kallas "Citizen Developer". En Utvecklare i verksamheten.

Vi ger oss på lite kod. (Low Code!)

Om du inte redan har läst och arbetat dig igenom Del 1 av No Code Low Code rekommenderar jag att du gör det nu. Så får du lättare att hänga med.

Lägg till en kontainer

Om du inte redan ser en Trädvy över Appen, tryck på Trädvy i vänstra ikonmenyn.

Välj den ruta, container, där dataraderna listas i appen. Eller välj den direkt ur trädet: RecordsGallery1 är det automatiska namnet i Trädvyn.
I övre delen av sidan ser du nu den formel som Power App studio har skapat åt dig för att visa sökresultatet i datalistan.

PoweAppsSearchFormula

Vad betyder formeln? Search, är huvudkommandot ”Sök”. Första parametern är var ska vi söka, vi ska söka i tabellen ”Music Collection” ( [] och @ talar om att tabellnamnet har mellanslag i sig. I detta fall är det inte nödvändigt men Power Apps Studio lägger till det automatiskt.) sedan kommer det ord vi ska söka efter. Vi ska söka efter texten som står i textfältet SearchInput1 (Du hittar det elementet under SeachContainer1.) och till sist i vilka kolumner skall vi söka efter texten i.

Vi ska nu lägga till ett Filter så att vi kan välja ut vilka Arrangörer vi vill söka ibland.

Öppna sedan vänstermenyn för ”Infoga” (ikonen plus). Vi tänker oss att välja en arrangör ur en lista, en Combobox. Om ”kombinationsruta” (svenska namnet på Comboboxen) inte visas i Populära hittar du den under ”Indata”.

Dra in symbolen och lägg den i den vänstra sidomenyn i appfönstret.

Placera ut en kontainer

Som du ser kommer den att lägga sig längst ner i Sidomenyn. Du får en fråga om Datakälla. Välj den tabell som hör till din app. Vi ska nu titta på placeringen av Arrangörsfiltret. Visa Trädvyn och markera Comboboxen. Du ser att den ligger längst ner i Sidomenyn. Högerklicka och välj alternativet ”Ändra ordning”. Välj Flytta upp några gånger tills boxen är under SearchContainer (eller välj Flytta högst upp och välja att Flytta ner ett steg).

Flytta kontainern

Vi passar nu också på att göra lite ändringar i hur Comboboxen ser ut och kommer att uppträda. Vi vill bara kunna välja en arrangör. Comboboxen tillåter från början flera val. Ändra det genom att stänga av Flera val.

ComboBox breddutfyllnad

Vi ändrar också en liten detalj i visningen. Som du ser är comboboxen lite smalare än tex sökboxen och listningen. Du ändrar bredden att fylla hela utrymmet (behållaren) genom att välja ikonen Anpassad och Utsträckt.

Combobox Anpassad

Nu kommer lite kod! Vi vill att listan skall visa Arrangörer, men filen innehåller flera Låtar arrangerade av samma person. Vi vill bara visa en, distinkt, arrangör i Comboboxen.

ComboBox datakälla

I den övre delen av fönstret, vid ”=Fx”, ser du att innehållet hämtas från din tabell som du valde tidigare. För att välja ut bara Arrangörer och då bara en gång använder vi funktionen: Distinct.

Distinct('Music Collection';Arrangör) (Välj Arrangör ur Music Collection unikt.)

Genom att klicka på den lilla ned pilen under formeln kan du få en förhandsgranskning av resultatet. Denna funktion kan du använda på många ställen i Power App Studio. Du kan även provköra gränssnittet genom att hålla nere Alt-tangenten och klicka i Appfönstret.

ComboBox förhandsgranska data

Vi ska nu lägga in kod för Comboboxen i sökresultatet. Välj åter RecordGallarey1 i Trädvyn (eller markera den i Appen). Nu ska vi modifiera sök-formeln, Search. För att göra det lättare att se kan vi formatera texten till flera rader. Tryck på nedpilen till höger om Formelfältet. Och välj Formatera Text

ComboBox visa formel

ComboBox formatera text

ComboBox formaterad formel

Kommer du ihåg vad de olika parametrarna betydde i Search? Den första: Var skall vi söka? Den andra: Vad ska vi söka efter? Och sedan uppräkning av de kolumner som söks i.

Var ska vi söka? Jo det vi ville göra var att filtrera tabellen med en vald arrangör. Funktionen vi kommer använda heter Filter. Filter har parametrarna: Var skall vi söka? Och Vad ska vi välja ut?

Vi vill ju välja Arrangören vi valt i Comboboxen (Arrangör = ComboBox1.Selected.Value) och om ingen är vald vill vi visa alla (IsBlank(ComboBox1.Selected)). IsBlank kontrollerar att inget är valt.

Filter('Music Collection';IsBlank(ComboBox1.Selected)|| Arrangör = ComboBox1.Selected.Value)

Tecknet || betyder “eller”. Vi väljer allt om inget är valt eller om något är valt den arrangören.

ComboBox formel med filter

Så här ser den kompletta formeln för sökningen ut. Vi filtrerar (Filter) först Arrangör och söker (Search) sedan på det resultatet med sökordet i kolumnerna Låt, Arrangör, Kommentar. Tänk på hur vi börjar inifrån med filtrering och sedan går utåt med sökningen. Tekniskt skulle man kunna göra tvärt om att börja söka och sedan filtrera sökresultatet. För prestanda bör man välja att filtrera först innan man söker.

Nu är den utökade Power Apps Applikationen klar!

Publicera Appen!

Publicera den till din miljö och testa att komma åt den via mobiltelefonen. Applikationen Power Apps finns att hämta gratis för både Android och Iphone.

PoweAppsMobil PoweAppsInTeams

Med hjälp av Power Apps Studio kan du enkelt bygga avancerade applikationer som fungerar både i webbläsare och mobila enheter. En Power Apps applikation kan publiceras i SharePoint eller i Teams. Dock måste den som använder den ha en licens för Power Apps.

Power Apps kommer snabbt kunna lösa många önskemål inom en organisation. Det går snabbt att bygga en applikation för att prova en ide eller koncept för att sedan kanske gå vidare och bygga en mer avancerad applikation med traditionella utvecklingshjälpmedel.

Läs mer om Power Apps på Microsoft Learn 

 

Vill du jobba med AI-stödd applikationsutveckling eller automatisering av processer?

Hör av dig till min kollega Amanda, på amanda.oberg@agero.se

Vill du veta mer om Agero? Lämna dina kontaktuppgifter via länken ned så hör vi av oss!
www.agero.se/kontakt

Publicerad: 2024-05-31