Agero
Logotype bzzt
KUNDCASE / Business intelligence

IT-stöd för uppföljning av annonskampanjer

Bzzt!s taxipoddar erbjuder en unik reklamexponering då de fångar blickar överallt i staden. En central del av verksamheten finns i att kunna mäta, analysera och visualisera resultatet av annonsörernas kampanjer.

BZZT! behövde ett verktyg för att visa resultat av kampanjer

Ett verktyg för att presentera kampanjernas effekt fanns inte på plats och Bzzt! sökte därför hjälp att hitta en lösning för det. De hade vid tillfället en stor mängd insamlad data på plats genom GPS-spårning i taxipoddarna. De kunde med andra ord enkelt plocka ut och presentera inom vilka områden deras bilar rört sig.

Problemet var att denna data var för komplex och svår att tolka för annonsörerna. Bzzt! efterfrågade därför en uppföljningstjänst som var omfattande, men samtidigt tydligare och mer lättförståelig än den data som fanns tillgänglig vid tillfället.


Bzztts taxipoddar

Uppdraget: Presentation av KPI:er baserat på GPS-data

Arbetet inleddes med att analysera Bzzt!s målbild som sedan bröts ned i ett antal tekniska leverabler. I diskussion med Bzzt! togs ett förslag fram på rapporter innehållandes mått och KPIer som ansågs relevanta att följa upp. Resultatet av förarbetat blev att verktyget skulle fokusera på att visa var i staden reklamkampanjer visats samt hur länge, projicerat på en karta.

Nästa steg var att utveckla en datamodell anpassad efter Bzzt!s tekniska analysmiljö. Datamodellen matades med tidsbaserade koordinater från taxipoddarnas GPS-avläsningar tillsammans med loggar från taxipoddarnas digitala annonsdisplayer. Med hjälp av tidsstämpelmatchning kunde man därefter spåra vilken annons som visats under en viss tidpunkt vid en specifik plats.

Heatmap citykarta

Grafiken är framtagen med hjälp av R och det grafiska språket ggplot


Eftersom annonsörerna var intresserade av att maximera reklamexponeringen där den har störst relevans så fanns det ett behov av att kunna uppvisa statistik över hur länge en viss kampanj hade visats på en specifik plats i staden. För att möjliggöra presentation av efterfrågad statistik delades staden in i ett nät av zoner där man i verktyget sedan kunde välja de zoner man var intresserad av att monitorera.

Relevant, tydlig och lättbegriplig visualisering genom implementering av heatmap

För att visualisera statistiken på ett omfattande, tydligt och samtidigt lättbegripligt sätt, integrerades statistiken med en heatmap, föreställande en interaktiv Stockholmskarta. Lösningen möjliggjorde att Bzzt! kunde hämta relevant statistik genom att filtrera på specifika kunder, kampanjer, poddar samt tidpunkter.

Slutligen ville Bzzt! addera en mer effektfull grafik i sina rapporter till annonsörerna. Till detta genomfördes en finkontroll över genereringen av GPS-spår. Kartbilden nedan skapades genom punktplottning över en mörk bakgrund med varierande intensitet efter tiden som reklamen exponerats i en punkt. Resultatet blev ett vägnät, utan underliggande karta, där man med enkelhet kan se vilka gator reklamen exponerats mest frekvent på. Visualiseringen kompletterades avslutningsvis med relevanta KPIer för att tillsammans skapa en omfattande rapportering mot annonsörerna.

 
"Idag har vi en komplett annonseringstjänst som innefattar en omfattande, tydlig och lättmottaglig uppföljning till våra annonsörer. Vi är nöjda med samarbetet med Agero!"
Johan Lindberg
Software development process therapist

Resultat och effekter

Bzzt! kan nu erbjuda anpassade rapporter och uppföljning efter de olika annonsörernas specifika behov och önskemål. En annonsör som exempelvis vill rikta sin reklamexponering mot fotgängare kan idag få statistik presenterad till sig för reklam som exponerats i ett område med hög fottrafik under rusning.

Verktyget används vid samtliga reklamkampanjer, vilket möjliggör att Bzzt! på ett effektivt sätt kan spåra sina reklamkampanjer och leverera värde till sina annonsörer genom träffsäker statistik.


Effekter
Komplicerad data gjordes tillgänglig visuellt och lättförståeligt
Möjlighet att ta fram unika rapporter för varje annonsör
Effektivare arbetssätt med spårning och uppföljning i samma tjänst