Agero
konfidentiell_kund
KUNDCASE / utveckling

System för inrapportering av fondinnehav till Finansinspektionen

Agero utvecklade en digital lösning för automatisk inrapportering av stora mängder fonddata, från en bank till Finansinspektionen, där omfattande myndighetskrav var styrande.

Inrapporteringen till Finansinspektionen

Alla banker och fondbolag har krav på sig att rapportera fondinnehav till Finansinspektionen en gång per kvartal. Det ställs också omfattande krav på hur inrapporteringen skall ske rent tekniskt. Detta innebar att banken behövde se över sin lösning för fondrapportering.

rapportering till finansinspektionen

Lösningen blev innehållsrik

Den nya rapporteringen innehåller väldigt mycket information om fonderna som banken tidigare inte har skickat till Finansinspektionen. Informationen fanns i ca tio olika källsystem vilket innebar att ett datalager utvecklades som hämtade information från de olika systemen. I datalagret utvecklades funktionalitet för att validera och utföra beräkningar på informationen.

Ett webbgränssnitt mot all fonddata utvecklades och excel-ark skapades programmatiskt med all viktig data från varje fond. Lösningen utvecklades av Agero baserat på Microsoft SQL Server som datalager och T-SQL för att hämta information, samt C# .Net för webbgränssnitt.
 
"Efter två månaders utveckling hade vi en lösning på plats och kunde göra den första rapporteringen"
Konfidentiell kund

Resultat och teamarbete

Utvecklingen skedde tillsammans med verksamheten som ansvarar för myndighetsrapportering och personer som kunde de olika bank- och fondhanteringssystemen.

Arbetet leddes av en senior konsult från Agero som förutom att driva arbetet också utvecklade och testade lösningen. Arbetet bedrevs enligt arbetsmetoden Kanban vilket innebar att det fanns en tydlighet var projektet befann sig utvecklingsmässigt och alla intressenter kunde se vad som återstod och vad som var gjort.

Efter två månaders utvecklingsarbete levererade Agero ett system som kunde börja användas för att testa den nya rapporteringen. Vid det första rapporteringstillfället var banken en av de första med att få in den nya rapporten och därmed uppnå kravet från Finansinspektionen.


Effekter
Bankens rapportering kan ske på utsatt tid och med rätt innehåll 
Informationen skickas till Finansinspektionen utan manuell hantering 
Varje kvartalsrapportering kan utföras mer effektivt