Agero
konfidentiell_kund
KUNDCASE / utveckling

Skadesystem för personförsäkringar

Agero har under många år arbetat med ett stort försäkringsbolag som erbjuder olika typer av personförsäkringar.

Bolagets kraftiga tillväxt ställde helt nya krav på IT-stödet

Kunden är ett framgångsrikt försäkringsbolag som sett en kraftig tillväxt de senare åren. Tillväxten har lett till ett ökat behov av att utveckla nya funktioner i företagets olika system. Det har också inneburit nya krav på att följa upp företagets kunder, produkter, lönsamhet m.m. Samtidigt har nya regelverk från Finansinspektionen gjort att rapportering behöver göras dit.

Uppdrag: Utveckla flera nya IT-lösningar och ett nytt skadesystem 

Agero har varit delaktiga i att utveckla en rad nya lösningar tillsammans med kunden i deras projekt. En ny lösning för skadehantering har utvecklats från grunden. Systemet hanterar hela processen från anmälan av skada till utbetalning. Även webben har utvecklats med ny funktionalitet. På webben kan man som kund hos försäkringsbolaget idag se hela sitt engagemang och göra ändringar i sina försäkringar. Vi har även varit med och utvecklat företagets datawarehouselösningar. De används idag för att följa upp och analysera företagets kunder och produkter ur till exempel ett lönsamhetsperspektiv. De används också för externrapporering till Finansinspektionen för att klara olika myndighetskrav.

Stort fokus i arbetet har varit att utveckla system som är förvaltningsbara. För att åstadkomma det har arkitekturen i systemen varit viktig samt att införa modern teknologi. Detta gör att kunden nu kan arbeta mer lättrörligt med att införa nya funktioner och på så sätt snabbare kunna möta kraven från nya affärer och kunder.

 
"Våra användare tycker om det nya skadesystemet. Hela skadehanteringen går snabbare och det är mycket lättare att söka information och göra våra analyser"

Resultat och effekter

Med ett modernt system för skadehantering och webb har kunden en modern plattform som effektivt går att anpassa efter nya krav och önskemål. Man kan lättare söka och analysera data om kunder och produkter.Effekter
 En snabbare och effektivare skadehantering

Företaget upplevs mer modernt genom att processer är mer digitala och automatiserade.

 

Mårten och Håkan står tillsammans

Mårten Lind och Håkan Lindow - Ageros konsulter i projektet