På detta frukostseminariet pratade vi om om konsten att bygga och vidareutveckla rätt system genom att undvika missförstånd. 


Innehållet i stora drag:

  • En introduktion till Specification by example (BDD)
  • Metoder för hur du inför BDD i ett redan existerande system
  • Insikt i frågan gällande när det är lönsamt att införa BDD i ett existerande system och när det inte är det

Vad händer när utvecklarna inte förstår kraven?

Att bygga och vidareutveckla rätt systemstöd som löser verksamhetens behov är svårt, det finns många saker som kan gå snett. En av dessa saker är missförstånd om kraven, något som ofta uppstår mellan beställare och leverantör.

På seminariet berättade vi även om hur man genom ett införande av BDD kan öka kravförståelsen, och därmed öka chansen till rätt leverans. BDD hjälper till att säkerställa att rätt funktionalitet levereras. Dessutom fås ett antal positiva bieffekter, som tydligare fokus, högre kodkvalitet och förbättrad dokumentation.

När är det läge att inför BDD i ett projekt? 

Under seminariet besvarade vi också frågor om hur man inför BDD i ett existerande system och i vilka situationer det faktiskt blir lönsamt.

Dan_Seminarium.png

 

 

        

Seminariehållare: Dan Waltin
Med närmare 20 års erfarenhet som konsult, utvecklare och arkitekt berättade Dan om sina erfarenheter av att använda konkreta exempel för att specificera krav, både i förvaltning av existerande system och i nyutveckling.

 

 

Välkommen till oss!