Agila principer är de facto standard inom IT-utveckling numera, men även med dem som stöd så finns det gott om utmaningar i hur man driver arbetet så bra som möjligt. Den ökade förändringstakten för både IT och människor är en annan utmaning.

Under seminariet kompletterade vi teori med praktisk erfarenhet för att dela med oss av våra erfarenheter om vad som fungerar bra, mindre bra eller ger utmaningar i olika varianter av agila team, där det finns både nyutveckling och förvaltning.

Seminariet behandlade specifika frågor som:
  • Vilka är skillnaderna mellan teori och verklighet i hur vi arbetar?
  • Hur förändras rollerna för medarbetare i agila team jämfört med tidigare arbetsformer?
  • Vilka utmaningar finns det kring leverans av uppgiften i ett agilt team?
  • Vilka utmaningar har vi som individer i ett agilt team?

Skapa rätt förutsättningar för ditt team 

Metoder och best practices för både utveckling och förvaltning/livscykelhantering förändras över tid och växlar mellan olika företag. Seminariet handlar inte om teori och etablerade regelverk, utan fokuserar på att ge tips utifrån praktisk erfarenhet.

Utveckling - Förvaltning

Att säkerställa att man har rätt förutsättningar och kompetens i teamet för att lösa sin uppgift på ett långsiktigt sätt är en av flera aspekter. Att säkerställa att man tar sig an en rimlig uppgift är en annan.

Välkommen till oss!