Agila principer är de facto standard inom IT-utveckling numera, men även med dem som stöd så finns det gott om utmaningar i hur man driver arbetet så bra som möjligt. Den ökade förändringstakten för både IT och människor är en annan utmaning.

Vi bestämde oss för att komplettera teori med praktisk erfarenhet genom att anordna frukostseminariet "Utmaningar i agila team". Under seminariet kommer vi att dela med oss av våra erfarenheter av vad som fungerar bra och mindre bra i olika varianter av agila team där det finns både nyutveckling och förvaltning. 

Seminariet kommer behandla specifika frågor som: 

  • Vilka är skillnaderna mellan teori och verklighet i hur vi arbetar, inkl påverkan från SAFe?
  • Hur förändras rollerna för medarbetare i agila team jämfört med tidigare arbetsformer?
  • Vilka utmaningar inom kommunikation är viktigast?

Skapa rätt förutsättningar för ditt team 

Metoder och best practices för både utveckling och livscykelhantering förändras över tid och växlar mellan olika företag. Seminariet handlar inte om teori och etablerade regelverk, utan Josefina kommer att fokusera på att ge tips utifrån praktisk erfarenhet.

Utveckling - Förvaltning

Att säkerställa att man har rätt förutsättningar och kompetens i teamet för att lösa sin uppgift på ett långsiktigt sätt är en av flera aspekter.

Välkommen till oss!