Pris_hemsida.png

Vi frigör potential

Agero är ett IT-tjänsteföretag som utvecklar och förvaltar digitala verksamhetssystem så att kunder kan fokusera på sin kärnverksamhet. Vi tror nämligen att människor ska kunna göra det som de är bäst på. Därför skapar vi IT i världsklass.

 

Vad vi gör    Vilka vi är

VAD VI GÖR

IT-specialisttjänster - Användbarshetskrav, utvecklingsarkitektur, projektledning och beslutsstöd

Vi arbetar framför allt med kunder inom tjänstesektorn. Vi kan hjälpa till med specialistkompetens inom IT eller så tar vi hand om hela lösningen i ett helhetsåtagande där vi utvecklar skräddarsydda system. Det gör vi genom vår samlade specialistkompetens och vår agila arbetsmetod. På det sättet har vi skapat verktyget för att leverera IT i världsklass.

 

Jag vill veta mer

Kundcase

Logistiksystem

Kunden är en internationell kemiproducent. När företaget stod inför en kraftig expansion behövde administrationen effektiviseras. Genom att få på plats ett gemensamt system för hela logistikprocessen kunde företaget hantera betydligt större volymer med samma personalstyrka.

Läs kundcase

Besiktningsprocess

Kunden är en ideell förening med ansvar för en besiktningsprocess. Det fanns begränsningar med de existerande systemen som gjorde att manuell och tungrodd hantering av ärenden och slutkunder var nödvändig och en stor del av in- och utflödet skedde via telefon, brev och e-post. Vi har nu utvecklat ett nytt system som ersatt alla befintliga system inom besiktningsprocessen. Idag förvaltatar Agero systemet och byggt ut det i takt med nya affärskrav och förändrade processer.

Läs kundcase

Användbarhetsstudie

Vår kund var skolenheten på en kommun. Kunden hade fått feedback om att systemet inte stöttar användares behov och arbetsprocesser. Det krävdes mycket utbildning och support, samt fanns det önskemål att minska det manuella arbetet. För att tydliggöra och hitta problemen med dagens system såg vi att en användbarhetsstudie för systemet var ett effektfullt tillvägagångssätt. Vi gjorde användbarhetstester, intervjuer och mätningar analyserades och kategoriserades. Resultatet blev ett förbättrat system som förenklade och effektiviserade användarens arbetssätt.
 

Läs kundcase

Beslutstöd

Kunden är ett internationellt tjänsteföretag som arbetar projektbaserat med sina kunder. Tillsammans med kunden identifierades stor potential i att vidareutveckla det befintliga beslutsstödet. Det fanns flera nyckeltal som fortfarande krävde manuell hantering och viktig information var otillgänglig. Vi såg möjligheten att föra samman data från flera källsystem i det centrala datalagret, automatisera informationssammanställningen samt ytterligare förbättra datakvaliteten. Idag används dessa rapporter som nu kunde skapas av företagets ledning och VD för att följa upp och leda verksamheten.
 

Läs kundcase

Gemenskap Kompetens

Gemenskapen på Agero utmärker oss som företag. Här möts du av kollegor med ett stort engagemang och mycket kunskap. Vi är dessutom bra på att dela med oss så att vi tillsammans blir oslagbara och kan göra riktigt bra saker för våra kunder.  Agero är ett värderingstyrt företag som lovar att satsa på dig som medarbetare, varje dag. Det är ju vår viktigaste investering för framtiden!

Personlig

Personlig

Passion

Passion

Partnerskap

Partnerskap

Kontakta oss

Vi älskar att svara på mail och prata i telefon! Fyll i dina uppgifter och skriv några rader nedan så lovar vi att återkomma inom 24 timmar. Bara det inte är helg, för då försöker vi vara lediga :).