#UX design

Affärsvärde är målet med UX-design

UX (User Experience) är inom system- och produktutveckling ett brett "paraplybegrepp" för en mängd olika strategi, analys- och designverktyg när man jobbar med användarupplevelse.

Maximera affärsvärdet med din investering Arbetet med UX handlar i grunden om att säkerställa en positiv upplevelse, användarnytta och maximal önskad effekt ur ett system eller produkt när den används under dess livscykel. Effekten, det vill säga affärsvärdet, som exempelvis kan vara; ökad försäljning, minskade antal telefonsamtal till supportavdelningen eller ökat antal registrerade användare osv. är anledningen till att en investering görs för att bygga eller förbättra ett system.

Viktigt att identifiera mål för att styra mot mätbart affärsvärde Om man inte identifierat de mål man vill uppnå finns alltså inget incitament till att skapa eller förvalta systemet över huvud taget. Genom att säkerställa ett arbetssätt som fokuserar på det värde projektet skall utmynna i kortar man tiden för avkastning på gjorda investeringar. UX handlar därmed också om strategi och i slutändan om uppföljning och kvalitetsgranskning.

För att arbeta kostnadseffektivt, med rätt fokus på rätt målgrupp, är det viktigt att ha en kontinuerlig styrning i projektet utifrån det affärsvärde och användarnytta som skall uppnås, dvs målstyrning. Man bör därför tidigt identifiera och upprätthålla en kartläggning för vad man vill uppnå samt löpande prioritera utifrån denna på ett strukturerat sätt.

Picture1-1.png 

Behåll fokus med målstyrning genom att arbeta med målstyrning utifrån önskat affärsvärde som en integrerad del i designprocessen hjälper man designers och beställare att behålla fokus på projektets primära syfte, att maximera affärsvärdet med din investering.

För att lyckas driva ett projekt med målstyrning krävs;

  • Gedigen kunskap om verksamhet och uppsatta affärsmål
  • Djup förståelse om användargrupper och deras behov
  • En engagerad beställare som är delaktig i projektet
  • En agil projektmetodik med användarcentrerat fokus

 

Tycker du detta är intressant? Anmäl dig gärna till vårt seminarie "UX och Målstyrning – Verktyg för att styra mot affärsvärde" som vi håller den 21a och 23e November.

Anmäl dig till seminariet

Publicerad: 2017-10-26