#Företagskultur

Agero - bäst i klassen, igen!

Med dagens förändringstakt kommer det dröja till 2040 innan andelen kvinnor i IT-branschen är 50% och ända till 2053 innan vi ser en jämställd fördelning på VD-nivå. De deltagande företagen i Womentor är dock bättre än genomsnittet. Patrik Frisk, VD på Agero, intervjuades i början av mars av Womentor och berättar vad vi på Agero gör för att vara en lika bra arbetsgivare för både kvinnor och män. Du hittar artikeln från Womentor i sin helhet här.


Företaget Agero, med vd Patrik Frisk, är flerfaldigt prisbelönta för sitt jämställdhetsarbete och närmast veteraner när det gäller deltagande i Womentor-programmet. I 2019-års Jämix-mätning, sticker Agero också ut som bäst i klassen, i jämförelse med de totalt 18 företag i Womentor-programmet som deltagit i mätningen.

agero-bast-i-klassen


Patrik Frisk, VD på Agero: Berätta vad ni gör som uppenbarligen är så framgångsrikt och som ger konkreta resultat?

– Den stora anledningen tror jag är att vi helt enkelt tycker att kvinnor och män skall ha samma rättigheter och möjligheter. Det är en självklarhet för oss. Jag tycker att många trasslar till det och lägger mycket kraft på att hitta argumenten för varför man skall arbeta med jämställdhet som att bli mer lönsam, innovativ eller effektiv. Högst positiva effekter jag är helt övertygad kommer med ökad jämställdhet men jag tror att vi drivs mer av högre syften. I detta fall att det helt enkelt är självklart att kvinnor och män skall känna sig lika värdefulla.


Trots era goda resultat finns även hos er en stor jämställdhetsutmaning; i dagsläget är endast 32 % av era anställda kvinnor. Hur jobbar ni för att komma tillrätta med denna snedfördelning?

– Absolut och ju mer vi arbetar med frågan desto mer förstår vi att det finns mer att göra. Vi har arbetat med att få bort tex löneskillnader och vi har i antal en jämställd styrelse, ledningsgrupp och chefsnivå så vi har ett bra utgångsläge att arbeta vidare. Men jämställdhet är ju så mycket mer än det som enkelt kan mätas. Vi behöver fortsätta med att diskutera normer och arbeta med att vår verksamhet genomsyras av jämställdhet. Får kvinnor och män lika mycket plats i vår organisation och lyssnar vi lika mycket på alla? Får alla oavsett kön likvärdiga möjligheter när vi startar nya projekt? Gör vi saker på kick-offer som kvinnor och män gillar lika mycket? Det finns massvis med normer som behöver ifrågasättas för att vi skall utvecklas vidare inom jämställdhet.

I detta fall att det helt enkelt är självklart att kvinnor och män skall känna sig lika värdefulla.


Enligt ny statistik som är publicerad på itot.se kommer det att ta 7 309 dagar, det vill ssäga 20 år, innan andelen kvinnor och män i IT-branschen är 50/50. Hur känner du inför det?

– Jag känner att så kan vi inte ha det. Men jag känner också att det är dags för handling. Vi kan inte fastna i att bara argumentera för varför vi skall arbeta med jämställdhet. Ingen kan göra allt men alla kan göra lite. Bara börja med något. Gör något! Nu.


Tre tips för den företagsledare som vill knipa bäst-i-klassen-priset vid nästa års mätning
  1. Hitta drivkraften för varför ni skall arbeta med jämställdhet. Jag tror på att hitta högre syften än till exempel lönsamhet som vi kan arbeta med på 100 andra sätt. Förankra.
  2. Åtgärda det som ”bara är att göra”. Att se till så att inga löneskillnader finns är egentligen bara att göra. Det handlar om att göra en lönekartläggning och sedan helt enkelt se till så att kvinnor och män får samma lön för samma arbete. Att lägga en strategi under ett par år för att få till en jämställd ledningsgrupp och/eller chefsgrupp är heller inte svårt om man verkligen vill. Här är JÄMIX ett ypperligt verktyg för att få mätbar fakta som underlag.
  3. Börja arbeta med normer på företaget. Vad gör vi för aktiviteter på våra kick-offer? Vad pratas det om runt fikabordet? Här börjar det riktigt svåra arbetet som kommer ta lång tid. Men det är här vi behöver arbeta för att bli jämställda på riktigt.
 

Andelen kvinnliga VDar i branschen är fortfarande väldigt låg och har till och med sjunkit en procent jämfört med föregående år (från 17% till 16 %). Du som man och VD i branschen; hur ska vi få fler kvinnor att också inneha VD-positionerna?

– Oj en fråga med många svar. Men jag tror det viktigaste är att få till jämställda styrelser och här måste ägarna ta sitt ansvar för att skapa ett jämställt arbetsliv. Men jag tror också på att lyfta upp och uppmärksamma de kvinnor som innehar VD-position. Förebilder är viktigt.

Publicerad: 2020-03-18