#Företagskultur

Agero mest jämställda bolaget inom IT och Telekombranschen

Nyckeltalsinstitutet presenterade i veckan resultatet av sin mätning av arbetsvillkor hos organisationer i Sverige. Agero utmärker sig som mest jämställda företag inom IT och Telekombranschen. Vi befinner oss också bland topp 10% av alla företag i mätningen oavsett bransch. 

 

Vårt jämställdhetsarbete

Jämställdhetsarbetet på Agero är sedan många år en strategisk fråga på högsta ledningsnivå där det för oss är självklart att män och kvinnor ska ha samma rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen. 

Det som mäts i Nyckeltalsinstitutets undersökning om jämställda arbetsvillkor handlar bland annat om utvecklingsmöjligheter, lön, föräldraledighet, långtidsfrånvaro och rätten till heltidsanställning.

Genom att ha en medvetenhet i interna processer är vissa delar i jämställdhetsarbetet "bara att göra". Det omfattar att uppmuntra både män och kvinnor att vara föräldralediga, göra lönekartläggning så att oönskade strukturer blir synliga, arbeta förebyggande för att ha en bra arbetsmiljö och lyfta både kvinnor och män.

Inkludering är en viktig pusselbit i att bli ett jämställt företag. Under senare tid har vi i ledningsgruppen tillsammans med HR kompetensutvecklat oss inom området för att öka vår medvetenhet om förutfattade meningar, jargong och liknande, allt för att skapa en kultur som alla ska känna sig välkommen i. 

Agero – en excellent,  attraktiv och jämställd arbetsgivare!

 

Agero – en excellent,  attraktiv och jämställd arbetsgivare!
Agero är bäst i branschen IT/Telekom när det gäller jämställda arbetsvillkor enligt Nyckeltalsinstitutets databas 2019 och tillhör de 10% bästa arbetsgivarna i Nyckeltalsinstitutets totala databas. Agero har både riktigt bra nivåer på sina resultat och rätt riktning när det gäller av lika arbetsvillkor och möjligheter för både män och kvinnor. De har bl.a. trygga, jämställda anställningsformer, jämställd högsta ledningsgrupp och en högre andel jämställda yrkesgrupper jämfört andra. Agero är bra på allt när det gäller jämställda arbetsvillkor enligt Nyckeltalsinstitutets Jämställdhetsindex JÄMIX. säger Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet

 

excellent arbetsgivare 2020

 

Vi är naturligtvis mycket stolta över det fina resultatet och kommer fortsätta ha jämställdhet som en viktig del i vår kultur. Vi hoppas också att fler företag i vår bransch kliver fram och sätter jämställdheten på ledningens agenda.

Vill ni ta del av Nyckeltalsinstitutets pressrelease så hittar ni den här.

 

Publicerad: 2020-05-22