#Företagskultur

Agero nu och då - Agero föds

Den 6 december 1990 grundades Agero. Det är 30 år sedan och otroligt mycket har hänt avseende teknik, vad som är viktigt med jobb och hur företag drivs. Men en hel del är sig också likt. Denna bloggserie under hösten kommer handla om Agero nu och då.

Agero föds

Agero grundades av Lars Garpe, Mats Larsson, Matti Hjelm och Johan Porsby. Grundandet skedde i Johans lägenhet på Kungsholmen och verksamheten startade i januari 1991. Samtliga av våra grundare hade arbetat tillsammans inom medicinteknik och därför var det naturligt att de första kunderna var företag inom medicin-, bioteknik- och läkemedelsbranschen. Under de första tio åren var Astra och Pharmacia stora kunder och många olika system för att stödja kliniska studier och hålla koll på biverkningar blev utvecklade av konsulter från Agero. Under de åren byggdes en mix av kompetenser inom teknik och regulatoriska krav vilken visade sig vara värdefull även för andra branscher tex bank och försäkring. From slutet av 90-talet har även bank- och försäkringsbolag varit ett viktigt kundsegment för Agero. Att utveckla kvalitativa IT-lösningar på ett metodiskt sätt som följer myndighetskrav är någonting som vi fortfarande gör och något som karakteriserar vår verksamhet.

När Agero grundades var den övergripande strategin att anställa välutbildade och duktiga människor, få dem att trivas och utvecklas och på det sättet leverera riktigt bra tjänster till kunderna. I mångt och mycket resonerar vi likadant idag och ur detta har våra värderingar vuxit fram.

Grundarna av Agero

Bild: Första julkortet 1991 med grundarna av Agero - Johan Porsby, Matti Hjelm, Lars Garpe och Mats Larsson.

Vi bygger partnerskap

En av våra värderingar är ”vi bygger partnerskap”. Inom Agero har det alltid funnits en väldigt långsiktig syn på relationer både gentemot kunder och medarbetare. Vi har under alla år arbetat länge med våra kunder och utvecklat en djup partnerrelation. När vi utvecklar en IT-lösning för en kund vill vi också arbeta med att vidareutveckla och förvalta den IT-lösningen. Vi vill arbeta med systemet i hela dess livscykel och så har det varit sedan 1991. Genom att göra det har vi lärt känna våra kunder och deras verksamhet på djupet och därigenom kunnat vara en proaktiv partner. Samma resonemang har vi alltid haft även med våra medarbetare. Agero är en arbetsplats som skall vara bra för alla olika faser i livet. Här kan man börja direkt efter skolan och få vara med i sitt första kunduppdrag. Men Agero skall också vara arbetsplatsen som gör att man kan bilda familj och utveckla de fritidsintressen man har för att ha balans i livet.

Passion för kompetensutveckling

Vår andra värdering är ”passion för kompetensutveckling”. Vi lever på att sälja tjänster som baserar sig på vår kompetens. Vi har alltid haft en förmåga att rekrytera duktiga människor men den kanske viktigaste ingrediensen är att hela tiden vilja lära sig nytt. I vår bransch står sig inte kompetens särskilt länge utan det gäller att hela tiden ta till sig ny kunskap. För 30 år sedan var det tex C och Visual Basic som användes och idag är det C#, javascript och React. Då utvecklade vi ADB-system som installerades lokalt och idag utvecklar vi digitala tjänster i molnet med helt andra användargränssnitt. Tänk vilken fantastisk kompetensutvecklingsresa våra grundare har gjort som för 30 år sedan utvecklade just ADB-system och idag är några av de stjärnor vi har på Agero som hjälper våra kunder att realisera sina digitala initiativ!

Vi är personliga

Den tredje värderingen är ”vi är personliga” och kanske är detta vår allra tydligaste värdering. Jag känner mig rätt säker på att de som arbetar eller som har arbetat på Agero under åren håller med om att vi är personliga med varandra. På Agero har alltid individen blivit sedd och som kollegor bryr vi oss om varandra även utanför den normala jobbrelationen. Men vi är personliga även med våra kunder. Kanske ligger det i vår natur då vi utvecklar system baserade på våra kunders specifika behov. Men jag tror att den djupa värderingen att vi är personliga gör att vi även utvecklar en djup relation med våra kunder på det personliga planet.

Detta var del 1 av en serie blogginlägg som kommer under hösten inför vår 30-åriga födelsedag den 6 december 2020.

Publicerad: 2020-10-08