#Företagskultur

Agero nu och då - hållbarhet

Detta är en bloggserie i tre delar inför att Agero fyller 30 år den 6 december 2020. Det första blogginlägget handlade om våra värderingar. Denna andra del handlar om hållbarhet. Jag påstår att Agero är ett hållbart företag och att hållbarhet har varit med oss sedan starten 1990.

När man pratar om hållbar utveckling så menar man ofta utveckling som tillfredsställer våra behov idag utan att äventyra framtida generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Man brukar också prata om att hållbar utveckling består av tre dimensioner - social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Balans i livet

Något som alltid har varit viktigt på Agero är att den enskilde individen skall hinna med annat än att bara arbeta. Att kunna ha en aktiv fritid med vänner och familj har alltid värdesatts. Avsaknaden av en övertidskultur och ett aktivt arbete med att motverka jargong som ”redan dags att gå hem” är saker som bidragit till detta. Vi har alltid höga betyg i medarbetarundersökningar på att det är bra balans mellan arbete och fritid.

GPTW_matti

En annan sak som alltid har varit en viktig fråga på Agero är jämställdhet. Agero grundades av fyra män men tidigt i företagets historia så var det viktigt att rekrytera både män och kvinnor. Under de senaste tio åren har Agero varit med i Womentor som en viktig del i vårt jämställdhetsarbete. Womentor är ett ledarskapsprogram för kvinnor i ledande befattning och drivs av IT & Telekomföretagen inom Svenskt Näringsliv. Vi är stolta att under de här åren ha fått Womentorpriset (det mest jämställda företaget bland Womentorföretagen) en gång. Under 2019 var vi också det företag både bland Womentorföretagen och alla medverkande företag inom IT-branschen som hade bäst resultat i Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex JÄMIX. Även om dessa fina priser gläder vet vi att det finns mycket kvar att förändra för att kunna säga att Agero, branschen och näringslivet är jämställt. Ju mer insikter vi får inom jämställdhet desto mer förstår vi också att det är mycket kvar att göra.

Miljöpåverkan

Ekologisk hållbarhet är också ett stort och komplext område. Som IT-företag bidrar vi till att lösa miljökrisen genom att digitalisera arbete som vi tidigare har gjort manuellt. Detta gör att vi kan hushålla med resurser tex genom minskat resande och ta datadrivna beslut. För att minimera vår egen påverkan för transporter har vi tagit ett aktivt beslut att inte flyga när vi har interna konferenser. Det är en stor del av vårt totala resande och vi anser att syftet med våra konferenser kan uppnås även om vi inte flyger.

Långsiktig syn på ekonomi

Någonting som alltid karakteriserat Agero är att vi har haft och har en långsiktig syn på vår ekonomi. Kortsiktiga vinster har aldrig stått i fokus utan ambitionen har alltid varit att bygga en stabil verksamhet som klarar av sämre tider på egen hand. Receptet har varit ett långsiktigt arbete där nöjda medarbetare utför bra tjänster vilket ger nöjda kunder. Det är basen i verksamheten som också värdesätts väldigt högt inte bara vinsten den genererar.

Publicerad: 2020-10-28