#Företagskultur

Att delta i Womentor - utveckling för både individen och företaget

Womentor är en satsning för att öka andelen kvinnliga ledare inom IT & Telekombranschen och Agero deltar i år igen som en del i vårt interna jämställdhetsarbete.

I år är det Amanda som deltar som adept och vi har pratat om vad deltagandet i Womentorprogrammet betyder för henne i hennes roll på Agero.

Amanda började som konsult på Agero hösten 2016 med uppdrag att stötta i rekryteringen och hon anställdes sedan året efter i rollen som övergripande ansvarig för HR och rekrytering. Hon kom tidigt med i ledningsgruppen och väntar nu sitt andra barn.

"Jag är trygg i att det jag gör och säger är värdeskapande för Agero och att jag därför har fått ökat förtroende"

 

Värdefullt för Amanda och värdefullt för Agero

Womentor är en satsning som består av flera delar. En del är ett ledarskapsprogram för adepter och en annan att adepterna under hela året har tillgång till en erfaren mentor. Amanda tar hjälp av sin mentor som bollplank i olika frågeställningar. Genom att tillsammans med sin mentor gå igenom de utmaningar som Amanda har i sin vardag, har hon utvecklats i sin roll vilket i förlängningen bidrar till att Agero också utvecklas.

Företagets utveckling är en stor drivkraft för Amanda. Jag måste utmana mig själv för att hjälpa till att driva Agero framåt, säger hon.

 

Amanda_Womentor_2020

 

Womentorträffen i midsommarveckan kommer ha jämställdhetstema, målstyrd jämställdhet står på programmet och det blir spännande att lära mer om hur vi kan sätta mål för att bli bättre. 

Agero har varit med i Womentorprogrammet under många år. 2016 vann vi Womentorpriset, i år fick vi utmärkelsen Bästa JÄMIX i branschen. Det betyder inte att vi säger att vi är klara med jämställdhetsfrågan, säger Amanda. Vi är ödmjuka och ser att det är ett långsiktigt arbete som vi kommer fortsätta med under en lång tid framöver.

 

Publicerad: 2020-06-16