#Kravhantering

Framtidens sätt att utveckla IT-system är med användbarhet


IT-system har historiskt utvecklats ur ett tekniskt perspektiv

Att utveckla IT-system är av förklarliga skäl sprungen ur den tekniska utvecklingen och från det tekniska kunnandet. Det har gjort att projektgrupperna till övervägande del bestått av teknisk kompetens vilket gjort att krav och behov har setts ur ett tekniskt perspektiv.Nu är det dags att sätta behov och användare i centrum

Idag kan vi utveckla komplexa IT-system som stöder väldigt avancerade arbetsprocesser. Detta ställer höga krav på att systemen fungerar på ett för människan förståeligt och intuitivt sätt. Allt mer konkurrensutsatta företag och organisationer ställer också höga krav på att investeringar går att räkna hem snabbt. Det gör att IT-projekt måste utgå från vilka effekter som önskas få ut av investeringen. 

För att göra det behövs nya kompetenser i IT-projekt

För att kunna göra det på ett bra sätt behöver IT-projekten bemannas på ett nytt sätt. Självklart måste riktigt bra teknisk kompetens finnas med. Men projektgruppen måste också bestå av kompetens inom användbarhet för att säkerställa att beställarens och användarnas krav på önskade effekter och funktionalitet tillgodoses. 

IT investeringar behöver projektgrupper med kompetens både inom teknik och användbarhet.

Ett projekt skall bestå av kompetens inom teknik och användbarhet

Det är av högsta vikt att en projektgrupp består av kompetens inom både användbarhet och teknik. De olika kompetenserna är precis lika viktiga för att i slutänden få fram en produkt som gör jobbet för kunden. Precis som det är viktigt att systemarkitekten tar fram en bra teknisk arkitektur för systemet måste också skisser som beskriver systemets funktioner, design och flöden tas fram av användbarhetsexperten. Detta är framtidens sätt att utveckla IT-system.

Produkt i världsklass

Om man gör så får man en slutprodukt i världsklass som gör precis det som verksamheten vill ha. Varken mer eller mindre. Ofta resulterar det i att vi kan utveckla ett mindre system till en lägre kostnad men som verkligen används fullt ut. SAMMANFATTNING:

För att kunna räkna hem IT investeringar behöver projektgrupper ha kompetens både inom teknik och användbarhet. Båda kompetenserna är lika viktiga för att säkerställa att användarnas krav och behov tillgodoses och att önskade effekter uppnås. Arbetar vi på det sättet kan ofta nya IT-lösningar utvecklas till lägre kostnad som används fullt ut. Hur ser det ut i ditt projekt?

Läs gärna mer om hur vi jobbar med kravprocessen i detta inlägg


 

 

Publicerad: 2015-10-15