#Utveckling & Arkitektur

Hur BDD kan hjälpa dig lyckas med ditt IT-projekt


LYCKAS I STÄLLET FÖR ATT MISSLYCKAS

Många it-projekt misslyckas tyvärr. Ett sätt, bland många, att öka chansen att lyckas med projekt, är genom att använda Specification by Example (andra namn på detta är BDD, eller ATDD).

Hur kan Specification by Example hjälpa projekt att lyckas? Det finns flera anledningar, och det här blogginlägget kommer att fokusera på följande tre.

1. Ökad kravförståelse -> bygger rätt lösning

2. Tydlig klardefinition -> undviker onödig kod

3. Förbättrad kodkvalitet -> håller bra tempo, få buggar 


 

BDD_blogg_juli_2015

 

1. Ökad kravförståelse

Det här är den absolut viktigaste punkten! Förståelsen för kraven ökar, hos utvecklarna men även hos beställaren. I Specification by Example arbetar verksamheten och IT tillsammans i workshops, med att ta fram konkreta scenarier som exemplifierar krav.

Genom att flera olika roller deltar i dessa workshops (t.ex. verksamhetsexperter, kravanalytiker, arkitekter, testare och utvecklare) så får man olika infallsvinklar. Genom att de personer som ska utveckla systemet är med på workshoparna, får de en djupare förståelse för verksamhetens behov, och kan därför bygga en bättre lösning.

 

2. Tydlig klardefintion 

De scenarier som kommer fram ur workshoparna fungerar som en väldigt bra "klardefinition". När systemet gör det som scenarierna specificerar, så är man klar. Projektet undviker att lägga tid och pengar på att skriva kod och funktionalitet som det inte finns behov av.

 

3. Förbättrad kodkvalitet

Utifrån scenarierna kan projektet ta fram bra automatiserade systemtester. Detta gör att specifikationerna och koden alltid är synkroniserade. Genom att det finns bra tester, så kan projektet se till att hålla koden i ett bra skick, utan att det smyger sig in fel. Genom att koden hålls i ett bra skick, ökar möjligheterna att hålla ett bra tempo i utvecklingen.SAMMANFATTNING

Specification by Example, eller BDD, kan hjälpa dig att lyckas med ditt IT-projekt genom att kravförståelsen ökar, genom att projektet får en tydlig klardefinition och genom att kodkvaliteten ökar.

Vill du veta hur du gör för att komma igång? Läs gärna detta inlägg!

 

Vill du fördjupa dig i ämnet så ladda gärna ner vårt kostnadfria whitep paper om hur dessa verktyg skapar mer lyckosamma IT-projekt.

Varsågod - White paper för bättre IT-projekt  

 

Publicerad: 2015-08-15