#UX design

Design studio

Design studio är en metod som användas för att snabbt ta fram idéer och olika förslag på lösningar i ett projekt eller inom ett team. Idéerna som kommer fram under design studion tas fram i grupp och dessa kan man bygga vidare på tillsammans.

Fördelar med metoden är att man får fram många idéer på kort tid. Det bidrar även till att skapa gemenskap kring det som ska lösas i teamet eller projektet, vilket leder till att deltagarna känner sig mer involverade. Då man samlar ihop personer med olika kompetens och erfarenheter ger det en större möjlighet att förstå fördelar och nackdelar med de idéer som genereras. Som t.ex. om idéerna fyller ett värde för slutanvändarna eller är genomförbara rent utvecklingsmässigt.

 

Belysa.png

1. Belysa

Workshopledaren som faciliterar design studion presenterar vad som är i fokus och vad som ska lösas. Det kan vara ett specifikt problem, att få fram många nya idéer på kort tid, hitta möjliga lösningar till ett detaljerat interaktionsproblem, få fram ett koncept eller liknande. Om det finns definierade målgrupper så ska dessa också presenteras. Genomgången görs för att alla som är med och deltar ska få en gemensam bild och förståelse för vad det är för problem som ska lösas samt för vem man löser det.

En grupp på mellan 3–8 personer är att rekommendera. Om man är fler kan det vara bra att dela in sig i fler grupper. Det är viktigt att samla ihop personer med olika erfarenheter och kompetenser, för att kunna få fram fler perspektiv och insikter.

 

Skapa.png

2. Skapa

Efter att steget ”Belysa” är genomfört skissar var och en av deltagarna på sin/sina lösningar utifrån det problem som nyss presenterades under ett visst antal minuter som man har förbestämt. Lite beroende på omfattning av vad som ska lösas kan olika tidsintervall vara lämpligt. Men inga längre tidsintervall är nödvändiga, det handlar om att göra snabba iterationer på några minuter, det är oftast lämpligt med 4–6 minuter per omgång. Antal idéer som varje deltagare ska skissa på kan ibland också vara förbestämt.

Det viktiga här är inte att ha kvalité på skisserna utan kvantitet. Så alla kan vara med även om någon deltagare inte känner att skissa är det som den är allra vassast på.

 

3. Presentera

Presentera.png

Varje deltagarna får i turordning presenterar sina skisser på ett övergripande plan, utan att gå in för mycket på detaljer. Personen som berättar om sina skisser får mellan 30 sekunder och 1 minut på sig att presentera inför gruppen utan att bli avbruten under tiden.

Alla idéer som skissats på ska presenteras även om deltagaren inte tycker de är bra själv, idéerna kanske ledde fram till en annan idé som var bättre, eller kan väcka en tanke hos någon av de andra deltagarna i gruppen.

 

4. Kritisera

Kritisera.png

Efter att varje deltagare presenterat får alla andra deltagare komma med frågor och funderingar på de skisser som precis presenterats. Genom att de andra deltagarna kan ställa frågor så lär sig även deltagarna att försvara och förklara sina idéer och tankegångar.

Under presentationerna och kritikomgångarna gäller det för deltagarna i gruppen att fundera på vad de vill ta med till nästa skapandeomgång. Ett tips är att sno åt sig de bästa idéerna som andra deltagare presenterat och själv bygga vidare på dessa. Anser man att man har den bäste idén själv är det bara att bygga vidare på den.

 

5. Iterera

Börja om från punkt 2 så pass många gånger som ni planerat tid för eller som behövs. Det märks rätt snabbt när idéerna börjar gå åt samma håll och det är dags att sluta. Om man känner att man inte kommer längre så kan man köra en omröstning där varje deltagare har 3 röster var att dela ut till olika idéer. På detta sätt kan man få fram de idéer som ska arbetas vidare med. När man sedan arbetar vidare med det material som kom fram under design studion är det viktigt att tänka på vilket värde de olika idéerna kan tillföra.

kretslopp.png

 

Hur vi på Agero genomförde vår design studio

Design studion genomfördes som ett prova-på-tillfälle som en av våra Weday-aktiviteter. Wedays är ett tillfälle där alla som vill och har möjlighet på Agero samlas för att diskuterar, presenterar, lyssnar, vara med och testa nya saker. Vid detta tillfället var vi 8 deltagare som hade samlats.

Då det var ett prova-på-tillfälle så blev problemet som skulle lösas påhittat och anpassat efter oss på Agero som målgrupp. Då vi skulle på konferens till Åre inom en mycket snar framtid, dök idén upp om en app.

 

Hitta kollegorna i backen

Grundidén blev att man skulle kunna hitta kollegorna i backen i en app, detta presenterades av mig. Sen fick deltagarna vara med och diskutera fram resterande av vad som skulle ingå. Ytterligare 3 funktioner bestämdes som önskvärda för vistelsen och dessa blev fokus för design studion.

  1. Hitta kollegorna i backen.
  2. Enkelt kunna skicka ut ett meddelande om hjälp, vid en eventuell olycka.
  3. Möjlighet att bestämma en mötesplats med andra kollegor.
  4. Schemat som gällde för vistelsen.

 

foto.png

 

Papper och pennor i alla dess slag hade jag plockat fram för att försöka tillgodose diverse möjliga önskemål. Första omgången av skissande hade en tidsram på 4 minuter. Under andra omgången ökade vi upp tiden med 2 minuter till 6 minuter, detta för att deltagarna upplevde att det var för kort med tid att hinna skissa klart.

När tiden gått ut ringde en klocka och varje deltagarna fick ställa sig upp och gå fram och berätta och presentera sina skisser kort inför gruppen. Sen följde frågor och funderingar från övriga deltagare kring det som precis presenterats.

Efter två iterationer hade gruppen fått en samsyn på vilka idéer som var bäst och skisserna hade börjat efterlikna varandra. Därför fyllde en tredje skissomgång ingen funktion för oss. Vi valde att stoppa och diskutera resultatet som vi fått fram i den andra skissomgången.

Take aways från Ageros prova-på-tillfälle

  1. Anpassa tidsintervall för skissandet efter hur pass vana deltagarna är att delta i en design studio.
  2. Påminn om att det är kvantitet över kvalitet som man är ute efter, innan skissandet påbörjas. Speciellt om det är deltagare som inte varit med i en design studio innan.
  3. Det kan vara bra att även ha tidsramar för presentation och kritikomgångarna vid en större grupp så att det inte går åt för mycket tid till detta.
  4. Sätt en klocka som larmar tydligt när tiden är slut för skissandet. Så att alla kan höra signalen även om man sitter en bit bort.
  5. Ha färdiga mallar för mobiler, för att slippa lägga tiden på att rita dem själv.

 

Publicerad: 2017-07-13