#Beslutsstöd

Detta ska du tänka på när du ska utveckla ett nytt datalager

Står ni inför att på sikt ta bort er gamla BI-miljö och bygga upp en ny och fresh miljö? Vad ska man tänka på?

Arkitektur

För riktigt stora miljöer kan detta vara en tänkbar arkitektur, med en data lake i mitten, källsystemen underst i skissen, flera datamarts, prestandalager och en self service area med data mining och data science area.  Självklart också en EDW area med dashboards och klassiska rapporter.

 

Under en lunch på jobbet diskuterade jag och mina kollegor vad som faktiskt är framgångsfaktorerna för en lyckad BI-satsning idag 2019. Vi jämförde mängder av olika projekt vi jobbat i och kom fram till följande gemensamma faktorer som varje lyckat Business Intelligence-projekt haft:

  • Stark förankring i verksamheten, och jobba nära mottagaren
  • Jobba med prototyper och ”fail fast”
  • Ständigt utveckla BI-miljön så den inte fastnar
  • Ta in experthjälp
  • Bygg processer för att hantera datakvalitétsfrågor
  • Gör allt för att öka förvaltningsbarhet och stabilitet

Vad menar jag med de här punkterna?

Stark förankring i verksamheten

För att lyckas med sin BI-satsning måste den vara väl förankrad i verksamheten. Ett så här stort projekt kan lätt haverera om man inte har kontakt med slutanvändarna. Är det en stor organisation får man vända sig till ambassadörer för respektive verksamhetsgren. Man måste jobba nära de som faktiskt ska använda BI-systemet för att förstå vad de vill ha, vilken terminologi de använder och vilka omvägar organisationen går idag som de ska slippa när projektet är sjösatt.

Beställaren måste vara aktiv i projektet!

Jobba med prototyper

Det finns mängder av verktyg som man kan använda för att bland annat skapa snabba prototyper av BI-miljöer, inte minst Power BI, Tableau, Qlik View och Power Pivot i Excel. Gemensamt för alla dessa är att de utan problem arbetar med miljontals rader. De är snabba verktyg, som är lätta att bygga upp en bra grund för ett datalager. Gemensamt för dem också är att alla mår bra av att ha ett riktigt datalager under sig att hämta sin data ifrån, men det kan man bygga när man gjort ett par försök med prototyper, så man vet att arkitekturen ligger i linje med verksamhetens behov.

Stäm av utvecklingen ofta med mottagaren för att se att systemet utformas åt rätt håll. Genom att jobba med korta delleveranser kommer man snabbt märka när något går åt fel håll. Fail fast, helt enkelt.

BI-miljön är under ständig utveckling

När verksamheten förändras måste även BI-miljön ändra sig. Ett förvärv, en omorganisation, eller ett nytt affärsområde kommer att påverka BI-miljön. Detta för att BI-miljön ska hjälpa verksamheten tolka sin värld och framför allt förändringar. Därför måste man räkna med att BI-miljön inte kommer förbi statisk utan ständigt utveckla sig med verksamheten. Det betyder i sin tur att man måste redan från början bygga upp en typ av förvaltning av miljön som håller för att man ständigt är inne och vidareutvecklar den.

Att lägga tid på refaktorering och uppgraderingar kontinuerligt är viktigt om en lösning ska kunna leva länge.

Ta in experter

Det finns mycket hjälp att få, och väldigt mycket erfarenhet bland oss experter som du gagnas av när du anlitar oss. På Agero har vi sammanlagt över 80 års erfarenhet av BI-utveckling. Använd den kraften!

Det finns inga genvägar till den perfekta datakvalitén

Datakvalité kan vara ett av de största problemen för ett datalager, och som kan skada dess förtroende. Det finns inga genvägar, det finns inget enstaka projekt som löser alla era datakvalitétsproblem. Se det som en process och inte som ett projekt att höja datakvalitén i era system. Många gånger behöver man ändra inte bara i källsystemen utan det kan lika gärna handla om att utbilda personalen i hur man ska jobba med källsystemen. Vad ska man skriva in i vilket fält och så vidare.

Förvaltningsbarhet och stabilitet

För att skapa en enkel förvaltning bör man använda verktyg som är enkla att arbeta med. Man ska inte göra för stora och komplicerade lösningar, utan håll det så enkelt som det bara går. Det är också viktigt att man väljer verktyg där det finns kompetens både i den egna organisationen (om man har egen utveckling) samt ute på marknaden så man lätt kan hitta resurser. Undvik udda produkter om det inte finns synnerligen goda skäl att använda dem. För stabilitet rekommenderar jag starkt användning av ett ramverk för ETL.


Kaffe?

Tycker du de här frågorna är intressanta och skulle vilja bolla dem lite mer? Ska vi ta en kaffe ihop och tänka på det tillsammans? Kan vi hjälpa er? Kontakta mig på helena.thille@agero.se så ser vi om vi kan få till ett kostnadsfritt samtal om hur man bygger en modern och stöttålig BI-miljö för en låg kostnad.

Publicerad: 2019-07-02