Utmärkt tillfälle att hylla en av våra många framgångsrika kvinnor!

Idag är det internationella kvinnodagen och vi tänkte förära dagen med att berätta om en av våra förebilder på Agero - Emelie Sabe, 35 år.

Emelie började på företaget 2008 efter avklarade Emelie_ansikte.jpgcivilingenjörsstudier inom Medieteknik på Linköpings Universitet. Idag arbetar Emelie som affärsområdeschef för vårt område inom Användbarhet och Krav. Det innebär att Emelie har personalansvar för ett antal konsulter inom området och säkerställer att vi levererar de tjänsterna till våra kunder i världsklass. Hon arbetar också med försäljning av tjänsterna både till befintliga och nya kunder.

I rollen som affärsområdeschef har Emelie stor nytta av sina tidigare erfarenheter som konsult inom krav och användbarhet. Därför kan hon alltid möta kundernas behov i dialogen och utgå från de effekter kunderna önskar att uppnå. Som medlem i ledningsgruppen arbetar Emelie både med ledning av den dagliga verksamheten och strategisk utveckling av företaget tillsammans med ledningsgruppen.

 

Innan Emelie antog utmaningen att bli affärsområdeschef arbetade hon som konsult på Agero. Som nyutexaminerad arbetade Emelie ett par år i våra olika leveransprojekt. Ofta handlade det om att vidareutveckla kundspecifika IT-lösningar och innebar över tid roller inom systemutveckling, krav, användbarhet och projektledning. Efter ett par år önskade Emelie att prova på att arbeta som konsult ute hos kund vilket hon då gjorde som kravanalytiker i stora projekt under ett par år. Som konsult tyckte Emelie att något fattas i vårt sätt att leverera IT-tjänster nämligen användbarhet. Ett nytt affärsområde växte fram helt på Emelies initiativ. Alla uppdrag har inte varit lätta men är man som Emelie envis, ambitiös och rak i sin kommunikation så går det till slut bra. Emelie har också deltagit i Womentor. Ett mentor- och ledarskapsprogram för kvinnor i IT och Telekombranschen.

Under perioden har Emelie även blivit tvåbarnsmamma och tillsammans med sin familj sett till att de fått en bra start på livet. Vilken förebild, tack för att vi får jobba med dig! 

Publicerad: 2016-03-08