#Beslutsstöd

Hög tid att få kontroll på ditt Master data?

Master över datat

Master data har varit ett buzzword länge och buzzwords kan komma och gå. Men master data, eller kanske grunddata på svenska, är inte bara viktigt utan en förutsättning för att verksamhetens system, för daglig hantering av processer och transaktioner, ska fungera. Det är kanske än mer viktigt för att effektivt kunna använda ett datawarehouse till Business intelligens och göra relevanta analyser. Master Data (eller grunddata) är alltså data som förändras relativt sällan, till skillnad från transaktionell data, som tillkommer och ändras ofta. Grunddatat är tex anställda, med namn, adresser, titel eller position, eller kunder och produkter. Transaktionell data däremot är tex arbetade timmar, fakturabelopp eller kvittorader, sådant som ofta tillkommer eller ändras och ofta beskriver en händelse.


Hantering av data

Ofta används grunddatat i flera av systemen som samlar in transaktionell data och det är viktigt att grunddatat i alla system hänger ihop. Vi behöver veta att det är samma kund som vi ringt upp och haft möte med, som sedan köper vår produkt och slutligen rekommenderar oss till en bekant.

Det har skrivits hyllmeter om hur sådant grunddata kan eller bör hanteras, så kallad Master Data Management. Essensen är ordning och reda. En sanning, som lagras på ett ställe och som andra system kan luta sig emot. Alla organisationer har master data, men hur det hanteras ser olika ut.

pay-937884_1280.jpg

Har du ordning och reda både på strukturen i din master data och hur den flödar genom systemen kan du också enklare anpassa dig efter nya krav både utifrån din affär utvecklas och utifrån nya myndighets krav och lagar. Har du inte ordning kan det vara hög tid att se över detta nu och fokusera på det grunddata du har som är persondata.

Processen kommer att involvera verksamheten i stort. Att komma överens om vad begrepp betyder, vilka som verkligen är grunddata, hur det hänger ihop och hur verksamhetens system ska integreras är alla viktiga frågor för att nå framgång. Teknikvalet är också viktigt, men ofta inte lika svårt.

EUs nya dataskyddslagstiftning

En ytterligare anledning att hålla god kontroll på sitt viktiga data är lagar och förordningar. De närmsta åren kommer tex alla som hanterar persondata, till exempel anställda och kunder, behöva anpassa sig efter EUs nya dataskyddslagstiftning. En lagstiftning som bland annat ställer krav på samtycke, rätten att bli glömd och att uppgifterna behandlas på ett säkert sätt. Anpassningen måste vara klar till 2018! Här tror vi det finns ett behov av guidning och tips för att hantera detta, så vi lovar att återkomma i ämnet.

Har ni tips och tankar kring hantering av masterdata, dela gärna med er av dem.

Ta hand om er och datat

 

 

 

Publicerad: 2016-02-04