#Beslutsstöd

Agero höll seminarium - HR Analytics

Datadrivet beslutsfattande inom HR

Hej, 

Den 24 & 26e april anordnade Agero två frukostseminarium med tema - HR-Analytics, med syfte att skapa ett mer Datadrivet beslutsfattande inom HR. 

”Personalen är vår viktigaste resurs”
Seminariet lyfte upp problematiken kring att beslutsstöd inom HR ofta anses eftersatt. Det pratas mycket om behovet av att bli mer datadrivna, men vad innebär det för HR? Hur kan det hjälpa oss? 

Information som rör HR finns ofta utspridd i flera olika personalsystem, vi har system för:

- Lön                                     - Frånvaro
- Rekrytering                         - Tidrapportering
- Anställningsuppgifter          - Kompetensutveckling 

Systemen fungerar ofta som separata öar, de är inte sammankopplade på ett strukturerat sätt. När nyckeltal och uppföljning ska tas fram så behöver data klippas ut från olika system och klistras in i Excel. Data bearbetas sedan manuellt av någon från verksamheten innan informationen är färdig att användas för uppföljning. Resultatet blir tyvärr ofta källdata med bristande kvalitet vilket skapar situationer där fokus läggs på att ifrågasätta om rapporten verkligen går att lita på, istället för analys av faktisk data. Känns det igen? 

Seminariet belyste värdet om att gå från ett reaktivt HR-tänk till ett proaktivt HR-tänk, vilket skapar fördelar för organisationen i form av:  

 • Möjligheter till att kombinera data från de viktigaste personalsystemen.
 • Möjligheter till att lägga mer tid på att göra analyser, än att samla in data.
 • Information som finns tillgänglig när den behövs.
 • Information om finns tillgänglig i det format som passar respektive användargrupp.
 • Möjligheter till att bli tydligare vilken påverkan tex hög personalomsättning har på företaget
 • Möjligheter till att förutse vilka anställda som är i riskzonen att säga upp sig.
 • Möjligheter för beslutsfattare att svara på löpande frågor.

  Seminariet gick också igenom hur man som organisation kommer igång. Hur man börjar i liten skala och sedan accelererar upp. Vart börjar man? Hur börjar man? Vad finns det för verktyg att tillgå? 

 

 

 

        

Missade du seminariet? 
Hade du inte möjlighet att delta under något av seminarietilfällena? 
Klicka på intresselänken nedan så kontaktar vi dig om nytt presentationstillfälle.
Anmäl intresse


Övriga kompetensområden:  

Agero hjälper kunder att digitalisera sin affär och verksamhet. Det gör vi genom att utveckla kundunika affärs- och verksamhetsstöd som stärker konkurrenskraften. 

Vår kompetens återfinns inom följande kompetensområden: 

 • Projektledning
 • Kravanalys
 • Utveckling
 • Systemarkitektur
 • Beslutsstöd
 • UX
 • Grafisk Design
 • Test
 • GDPR

Varje månad håller vi seminarium med fokus på specifika ämnen inom de olika kompetensområdena. 
Har du frågor eller är nyfiken på något utav omårdena ovan , klicka på intresselänken nedan så kontaktar vi dig med information om presentationstillfällen: 

Anmäl intresse

Har du några frågor kontakta gärna Kalle på karl.jonsson@agero.se eller 070-444 07 79

 

Publicerad: 2018-04-03