Beslutsstöd, Digital Transformation

Skrivet 2018-04-03

Välkommen på ett kostnadsfritt seminarium

Hej, 

I slutet av April erbjuder Agero ett kostnadsfritt seminarium - HR-Analytics, med syfte att skapa ett mer Datadrivet beslutsfattande inom HR. Anmäl dig genom att klicka på någon av anmälningsknapparna nedan. 

Anmäl dig till seminariet

”Personalen är vår viktigaste resurs”
Du har säkert hört meningen, eller själv sagt den många gånger. Men när det kommer till satsningar på stöd för bättre beslutsfattande så verkar HR inte lika viktigt. Idag pratas det mycket om behovet av att bli mer datadrivna, men vad innebär det för HR? Hur kan det hjälpa oss? 

Information som rör HR finns ofta utspridd i flera olika personalsystem, vi har system för:

- Lön                                     - Frånvaro
- Rekrytering                         - Tidrapportering
- Anställningsuppgifter          - Kompetensutveckling 

Systemen fungerar ofta som separata öar, de är inte sammankopplade på ett strukturerat sätt. När nyckeltal och uppföljning ska tas fram så behöver data klippas ut från olika system och klistras in i Excel. Data bearbetas sedan manuellt av någon från verksamheten innan informationen är färdig att användas för uppföljning. Resultatet blir tyvärr ofta källdata med bristande kvalitet vilket skapar situationer där fokus läggs på att ifrågasätta om rapporten verkligen går att lita på, istället för analys av faktisk data. Känns det igen? 

Beslutsfattare inom HR upplever ofta att det är utmanande att skapa sig en bra överblick över all data. De underlag som tas fram av någon hårt arbetande analytiker är ofta statiska och tidkrävande att ta fram. 
När det sedan uppstår ad-hoc-frågor, så är det svårt att svara på dem baserat på fakta. Känns det igen? 

Ett scenario är att det under lång tid har pratats inom organisationen om möjligheten att ta in mer HR-data i ett datalager för att därifrån skapa bättre uppföljning. Ett lika vanligt scenario är dessa projekten läggs på is eller avvecklas innan användaren sett en enda rapport, ofta pga. för höga kostnader i projektet. Känns det igen?


Tänk om:

  • Ni kunde kombinera data från era viktigaste personalsystem.
  • Ni kunde lägga mer tid på att göra analyser, än att samla in data.
  • Information fanns tillgänglig när den behövs.
  • Information fanns i det format som passar respektive användargrupp.
  • Ni kunde bli tydligare vilken påverkan tex hög personalomsättning har på företaget
  • Ni hade möjlighet att förutse vilka anställda som är i riskzonen att säga upp sig.
  • Du som beslutsfattare hade större möjlighet att svara på löpande frågor.
  • Det gick att komma i gång i mindre skala

    Samuel kommer med sitt seminarium HR-Analytics, med syfte att skapa ett mer Datadrivet beslutsfattande inom HR prata om hur ett mer datadrivet HR kan hjälpa er uppnå ovanstående scenarion. Vart börjar man? Hur börjar man? Vad finns det för verktyg att tillgå? 

 Anmäl dig till seminariet

 

 

 

        

Föredragshållare: Samuel Hedin
Samuel är en verksamhetsorienterad specialist med över 15 års erfarenhet inom Business Intelligence. Samuel har lång erfarenhet av att skapa lösningar som underlättar användarnas vardag och är uppskattad för sin förmåga att fungera som en länk mellan användarna och de tekniska förutsättningar som råder. 

 Tillfällen:

Välkommen in på något av nedanstående tillfällen, vi bjuder såklart på frukost!

Tisdag 24 april kl 8.30-09:45

Torsdag 26 april kl 8.30-09:45

(Frukost serveras fr.om klockan 08:15, seminarium börjar klockan 08:30)

Agenda: 
- Smörgås och kaffe

- Seminarium (vi drar igång 08:30)
- Frågor och diskussion

Lokal: Vårt kontor på Östra Järnvägsgatan 27, våning 10.

Platserna är begränsade till 12 personer så det brukar fyllas upp fort. Gå till anmälningssidan genom att trycka på knappen nedan.

Målgrupp:  

Du arbetar troligtvis i någon form av beslutsfattande roll inom HR (HR Chef/HR ansvarig, HR-analytiker), eller som verksamhetsansvarig, beställare/upphandlare av utvecklingsprojekt.  

Anmäl dig till seminariet

 
 

Har du några frågor kontakta gärna Kalle på karl.jonsson@agero.se eller 070-444 07 79