#Beslutsstöd

Agero höll seminarium: Modernisering av BI-lösningar

Utmaningar för data warehouse idag


Den 26 & 28e juni anordnade Agero två frukostseminarium med temaHur du skapar BI-lösningar som är enkla att förvalta och anpassa till nya krav.


Seminariet avhandlade hur BI-lösningar traditionellt har byggts, med ett stort fokus på 
att kunna hantera stora datamängder med bra prestanda. Detta är fortfarande viktigt, men moderna verktyg och datorer klarar i regel detta bra. 

Det finns ett behov av att modernisera BI-lösningar:

Idag är det ofta viktigare att fokusera på att bygga system som är enkla och billiga att förvalta, på ett sätt så att de snabbt kan anpassas till nya krav. Gårdagens lösningar var resurskrävande och dyra att ta fram och förvalta. Idag kan BI-lösningar göras betydligt billigare. 


Vidare diskuterades metoder och best practices gällande:
• Nyttan med metadata
• Modularisering som nyckel till snabb anpassningsbara system
• Hur inkoppling av nya datakällor kan förenklas samt hur du ser till att laddningen går som klockan. 

 

 

Business_Intelligence_wordcloud
Missade du seminariet? 

Hade du inte möjlighet att delta under något av seminarietilfällena? 
Klicka på intresselänken nedan så kontaktar vi dig om nytt presentationstillfälle.
Anmäl intresseÖvriga kompetensområden:  

Agero hjälper kunder att digitalisera sin affär och verksamhet. Det gör vi genom att utveckla kundunika affärs- och verksamhetsstöd som stärker konkurrenskraften. 

Vår kompetens återfinns inom följande kompetensområden: 

  • Projektledning
  • Kravanalys
  • Utveckling
  • Systemarkitektur
  • Beslutsstöd
  • UX
  • Grafisk Design
  • Test
  • GDPR

Varje månad håller vi seminarium med fokus på specifika ämnen inom de olika kompetensområdena. 
Har du frågor eller är nyfiken på något utav omårdena ovan , klicka på intresselänken nedan så kontaktar vi dig med information om presentationstillfällen: 

Anmäl intresse

 

Har du några frågor kontakta gärna Kalle på karl.jonsson@agero.se eller
070-444 07 79

 

Publicerad: 2018-06-05