#UX design

Agero höll frukostseminarium Hypotesdriven UX-design – med relevanta insikter sparar vi tid i ditt projekt

"Undvik beslut baserade på subjektiva uppfattningar  - utgå istället från värdefulla insikter" 
 
I mitten av Mars anordnade Agero två stycken frukostseminarium med tema Hypotesdriven UX-design. Bakgrunden till seminariet var vår erfarenheter inom området där vi som UX-konsulter i utvecklingsprojekt ofta stöter på missuppfattningar gällande vad vi egentligen arbetar med och hur. Detta leder till att förväntningarna på rollen och förutsättningarna att utföra arbetet inte alltid går hand i hand. 

"Dåliga förutsättningar i utvecklingsprojekt blir ofta kostsamma"
En vanlig missuppfattning är att man som UX-konsult förväntas vara expert på hur användare resonerar och tänker, utan att faktiskt behöva interagera med användaren. Vi är experter på användare så vi borde således förstå alla användare, deras beteende, hur de tänker och därmed vet vad de vill ha. Dessvärre är inte verkligheten så enkel. Dåliga förutsättningar leder till att sämre produkter och tjänster utvecklas, vilket i sin tur genererar lägre avkastning på investeringen från beställaren

Hypotesdriven UX-design + tvärfunktionell kommunikation = Framgång! 
Om vi istället arbetar hypotesdrivet med en tvärfunktionell kommunikation har vi mycket att vinna. Seminariehållarna lyfte fram arbetsmetoden "Hypotesdriven UX-design" och hur en applicering av arbetsmetoden skapar bättre förutsättningar för lyckade projekt. 
 
- Seminariehållarna lyfta fram metoder och tips på hur du kommer igång med arbetsmetoden
- Exempel på hur arbetsmetoden applicerats i verkliga projekt lyftes också fram. 

Med hypotesdriven design sparar vi tid och pengar på att utveckla funktioner som faktiskt hjälper användarna att nå sina viktigaste mål.


filmen
Hade du inte möjlighet att närvara vid seminarietillfällena? 

Ta´t lugnt! Klicka på intresselänken nedan så kontaktar vi dig om nya presentationstillfällen.

 Anmäl dig till seminariet


Övriga seminarieområden:  

Agero hjälper kunder att digitalisera sin affär och verksamhet. Det gör vi genom att utveckla kundunika affärs- och verksamhetsstöd som stärker konkurrenskraften. 

Vår kompetens återfinns inom följande kompetensområden: 

  • Projektledning
  • Kravanalys
  • Utveckling
  • Systemarkitektur
  • Beslutsstöd
  • UX
  • Grafisk Design
  • Test
  • GDPR

Varje månad håller vi seminarium med fokus på specifika ämnen inom de olika kompetensområdena. 
Har du frågor eller är nyfiken på något utav omårdena ovan , klicka på intresselänken nedan så kontaktar vi dig med information om presentationstillfällen:

Anmäl intresse

 

Har du några frågor kontakta gärna Kalle Jonsson på karl.jonsson@agero.se eller
070-444 07 79

 

Publicerad: 2019-02-18